Prosjektgruppe

Arbeidet med næringsplanen gjennomføres av ei prosjektgruppe oppnevnt av formannskapet, i tillegg til administrative ressurser. Prosjektgruppa er ansvarlig for å organisere arbeidet og se til at formelle krav overholdes i prosessen.

Den har et spesielt ansvar for å følge opp at medvirkning og informasjon blir ivaretatt: I tillegg koordinerer de arbeidet og samordner resultatene som kommer fram, til en enhetlig plan.

Disse er i prosjektgruppa:
Leder: Andrés Lopéz Aliciasson
Medlemmer: Synnøve Fjærgård, Tor Hauge, Kjell Ingar Olsen, Marte Larsen Tønseth og Anne-Lise Jensen.

Fra administrasjonen bistår Berte Sollerud Helgestad fra Hamarregionen Utvikling (Løtens næringsrådgiver) og Bente Hagen, virksomhetsleder Kultur og kommunikasjon.


Åpne innspillsmøter til næringsplanen

Velkommen til åpne møter hvor du kan komme med innspill!

27. februar i kommunestyresalen på rådhuset Tingberg kl. 18:00
Tema: Løtenfjellet og reise- og opplevelsesnæringa.
Se arrangementet på Facebook

13. mars i kommunestyresalen på rådhuset Tingberg kl. 18:00
Tema: Sentrum
Se arrangementet på Facebook

 

Tidligere møter

23. januar kl. 18:00 på Løten Nærstasjon
Se arrangementet på Facebook (denne kvelden er tema landbruk)

15. januar kl. 18:00 på Myklegard Veikro
Se arrangementet på Facebook

 

 

Planprogram

Planprogram for Næringsplan 2019-2030 ble endelig godkjent i kommunestyret 20.06.18.

Her kan du lese planprogrammet

 

Illustrasjonsbilde fra Taigaen i Løten (foto: Ricardofoto)
Illustrasjonsbilde fra Taigaen i Løten (foto: Ricardofoto)