Hamarregionen Utvikling (HRU) og Hamarregionen Reiseliv (HARR) er utviklingsselskap for kommunene Hamar, Stange og Løten. Ordførerne i de tre kommunene er samstemte når de deler nyheten om at direktørstillingen for det sammenslåtte selskapet lyses ut. 

Se stillingsannonsen her

Stillingen har søknadsfrist 4. mars 2019.

- Regionen vår er i sterk vekst, og sammenslåingen forsterker det gode arbeidet som allerede gjøres i HRU og HARR, sier ordførerne Einar Busterud, Nils Røhne og Bente Elin Lilleøkseth.

Stillingen som direktør for den nye organisasjonen er en sjelden mulighet for den som ønsker å bidra til vekst i regionen. Hamar og regionen har allerede bra utvikling i innbyggertall, næringsliv, sysselsetting og turisme. Denne veksten skal både fortsette og forsterkes, og et sammenslått utviklingsselskap er ett ledd i en langsiktig strategi.


Unik mulighet 

- Vi ser etter en person med sterk motivasjon for å utvikle regionen, sier Frode Haugan, rådmann i Stange kommune, som blir vertskommune for den nye organisasjonen. – Som direktør vil den rette personen få en unik mulighet til å være med på å forme Hamarregionens samfunn og næringsliv. 
 
I dag jobber de to organisasjonene HRU og HARR i stor grad mot de samme målsettingene. Vi er opptatt av at folk skal bo, jobbe, studere og feriere i Hamarregionen. Det handler om at regionen skal oppleves som attraktiv på alle måter. Sammenslåingen av de to organisasjonene vil styrke regionen som helhet og bidra til ta posisjon nasjonalt. HRU og HARR er allerede godt i gang med samarbeidet gjennom felles arrangementer i løpet av vinteren. 


Offensiv strategi

- En viktig oppgave for den nye direktøren blir å utvikle en offensiv strategi for satsingen fremover, understreker næringssjefene i de tre kommunene, Erik Habberstad, Svein Frydenlund og Bente Hagen. - Rett person vil få mulighet til å bygge stor kontaktflate mot næringsliv, forvaltning og virkemiddelapparat. Organisasjonen vil ha kontorer i nærings- og gründerhuset PARK i Hamar sentrum.
 
Hovedmål med sammenslåingen er å skape en dynamisk og godt koordinert utviklingsorganisasjon som ivaretar de regionale samfunnsutviklingsoppgavene innen næringsliv, reiseliv, profilering og lobbyarbeid på vegne av Hamar, Stange og Løten kommuner. Den nye organisasjonen er politisk styrt, med Stange som vertskommune.