Fylkesutvalget i Oppland og fylkesrådet i Hedmark har besluttet å sende forslaget til areal- og transportstrategi for Mjøsbyen på høring. Nå kan alle som ønsker komme med sine innspill.

Mjøsbyen er et samarbeid om å utvikle en helhetlig, langsiktig og bærekraftig samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyregionen. Mjøsbyen har som mål å knytte stedene rundt Mjøsa tettere sammen, blant annet ved å gjøre det enklere å reise miljøvennlig i regionen.

Strategien har høringsfrist 30. mars 2019.

Les hele saken på Mjosbyen.no