- Dette er veldig hyggelig, og vi ser det som et resultat av målrettet innsats over tid; vi jobber med kvalitet i alle ledd på kommunale tjenester, infrastruktur og bostedsutvikling.


Ordfører Bente Elin Lilleøkseth og rådmann Tollef Imsdalen (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

I tillegg er vi opptatt av å tilrettelegge for gode opplevelser og aktiviteter i kommunen; satsing på lokal kino, Munch-festival, bygging av aktivitetspark og tilrettelegging for aktive lag og foreninger er noe av det som bidrar til gode opplevelser og et godt lokalsamfunn, forteller ordfører Bente Elin Lilleøkseth.
 
Bilde fra Munch minifestival sommeren 2018 (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Det siste året har kommunen hatt en vekst på 0,6%, og vi er ved årsskiftet 7 663 innbyggere i Løten - en økning på 48 innbyggere siste år. 

- Vi har også utviklet flere boligområder over flere år, og fortsetter videre med å legge tilrette for at folk kan kjøpe seg en boligtomt med attraktiv beliggenhet, forteller hun videre. 
- Vi har plass til flere, og har også planer om å bygge ny barnehage i sentrum avslutter hun.  

Velkommen til Løten!

 

Løten er Midtpunkt med mangfold!


Bilde fra Pultost- og akevittdagene i Løten sentrum


Her kan du se SSB sin statistikk for kommunene: 

Befolkning