Det å være nattravn betyr å være synlig tilstede i lokalsammfunnet, som edru voksne, på ungdommenes premisser der hvor de ferdes. 

Bli med som nattravn, og sett ditt preg på det offentlige rom i Løten sentrum og omegn!
Natteravner i Løten (foto: Marius Birkeland Nielsen)

Den første kvelden på våren er 30. april. 

Nattravnene er med på å gjøre Løten tryggere for barn og unge som ferdes ute
på kvelds- og nattetid.


Vil du være natteravn en kveld?

Meld fra til nattravnkontaktene med telefonnr. og epost-adresse, så finner vi en kveld det passer for deg. Nattravning starter opp 30 april. Det blir ikke satt opp nattravning hver helg.


Kontakt oss:


Se også:

Ungdomskontakten i Løten