Vi er gjort oppmerksom på funksjonen av NRKbeta som har undersøkt kommunale nettsteder og oppdaget at en plugin ADDThis (bilde til høyre) ligger i oppsettet til rundt 70 nettsteder. ADDThis er en løsning som eies av det Plugin ADDThisamerikanske selskapet Oracle, og har til hensikt å dele informasjonen videre til sine samarbeidspartnere slik at de kan sende målrettet reklame. 

- Etter å ha blitt gjort oppmerksom på dette via NRKbeta har vi i samråd med IT-selskapet vårt Hedmark IKT (HIKT) fjernet denne løsningen, uttaler webredaktør i Løten kommune, Sigrid Friis Ruud. 

- Vi har felles web-plattform med flere andre kommuner i HIKT-samarbeidet (Hamar, Stange og Nord-Odal), og Webredaktør Sigrid Friis Ruudfunksjonen er også fjernet på deres sider. 

Hun forteller også at de som berøres må ha besøkt en side med denne funksjonen for å ha blitt berørt. 
Videre opplyser hun at
det ble tatt ut statistikk på bruken av ADDThis på Hamar kommunes nettsider før funksjonen ble fjernet, og den viste minimal bruk av denne løsningen.

- Jeg tror nok de fleste som vil dele artikler fra våre sider kopierer linken over i andre sider, i stedet for å benytte slike knapper. Vi bruker ikke denne knappen selv når vi deler informasjon til våre egne sosiale medier, som kommunens Facebook-side, for eksempel, forteller hun.

Vi har forøvrig anonymisert statistikken som går ut fra våre nettsider til Google, hvor de siste sifrene i IP-adressene blir anonymisert. Vi bruker selv statistikkverktøyet Siteimprove blant annet for å se hvordan brukerne navigerer på siden, noe som er viktig for å sette opp sidene mest mulig hensiktsmessig for brukerne. Disse dataene behandles i henhold til gjeldene GDPR-regler, slik at ingen skal bekymre seg for at informasjon om bruken skal innhentes av andre. 

GDPR er EUs personvernforordning som regulerer hvordan bedrifter og andre behandler personopplysninger.


Tar personvern på alvor

Saken har også blitt håndtert av Løten kommunes personvernombud, Kjell Carlsen Weding, som opplyser at saken er meldt som avvik til Datatilsynet. Personvernombud i Løten kommune, Kjell Carlsen Weding

- Vi gjør dette for å vise at vi tar saken på alvor, og ikke ønsker funksjoner som kan bryte med GDPR-reglene på våre nettsider, forteller han.

Han merker seg også NRKbeta sin informasjon om saken, hvor de opplyser at Oracle ikke vil gi informasjon om deres bruk av løsningen fra sine samarbeidspartnere. 
- Dette gjør det også vanskelig å operere i henhold til GDPR-reglene hvor vi er avhengig av å ha kontroll på hvordan tredjepartsløsninger håndterer personopplysninger, forteller han.

Les mer her:

Om personvern på våre nettsider

Link til NRKbeta sin artikkel

Datatilsynets informasjonsside om GDPR