Disse partiene stiller lister til kommunestyrevalget til høsten:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Fremskrittspartiet og SV - Sosialistisk Venstreparti.

Se godkjent liste over partienes kandidater her:

>> Godkjent valgliste (alle partier)

Jfr valglovens bestemmelser kan klage om å godkjenne listeforslag framsettes. 
Dette må skje innen 25. mai 2019. 

Se mer om dette i valgloven: 

>> Valgloven § 6-8. Klage

Kommunetyrevalget gjennomføres 8. og 9. september.

>> Se mer om dette på våre valgsider