Reguleringsplan for Skøienhagan barnehage

Planforslaget legger til rette for bygging av ny og større barnehage med tilliggende leke- og parkeringsarealer. Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Løten kommune eller gis på «plandialog».

Frist for å gi uttalelser er 29. juni 2019.