Kulturplanen Kultur 2016-2020 ble vedtatt av Formannskapet 1. februar 2017 (sak 3/17).

Med utgangspunkt i kommunens visjon, er visjonen for kommunenes kulturarbeid: Forside kulturplan 2016-2020

«Midtpunkt med kulturelt mangfold»

Hovedmål for kultur er at innbyggerne i Løten skal ha et rikt tilbud av kulturaktiviteter. 

Dette skal nås gjennom følgende delmål:

  • Løten folkebibliotek skal være en aktiv møteplass og formidler av litteratur, kunnskap og kultur
  • Løten kulturskole skal være et lokalt ressurssenter med fokus på høg faglig kvalitet og tett samarbeid med grunnskole og det frivillige kulturlivet
  • Kultur skal være tilgjengelig for alle
  • Kultur skal være en viktig del innholdet i skoler og barnehager i Løten
  • Løten kommune skal legge til rette for at frivillige lag og foreninger innen kulturfeltet har best mulige vilkår
  • Løten kommune skal jobbe aktivt for å synliggjøre seg som Edvard Munchs fødested og spre kunnskap om Munchs tilknytning til Løten
  • Løten kommune skal være en god samarbeidspartner for kulturbasert næring og jobbe for å bli en attraktiv kommune for kulturbasert næring

Les planen her:

Plan for kultur 2016-2020