Her er forslaget til vedtak:

 1. Rapporten "Felles kommunedelplan for vann og avløp 2014-2023. Hamar - Løten - Ringsaker - Stange. Rullering 2019" godkjennes som supplement til tidligere vedtatt plan.
   
 2. Avløpsledninger som skal overføre spillvann fra utbyggingsområdene Voll/Lund og Stafsberg forutsettes å bli interkommunale med Hias som eier og driftsansvarlig.
   
 3. Det gjennomføres vurderinger av om følgende ledninger i framtida skal bli interkommunale:

  a. Framtidig vannledning mellom Nydal og Trehørningen næringspark og eksisterende vannledning fra Arnkværn til Trehørningen. 

  b. Overføringsledninger for vann og spillvann som betjener Stange næringspark.


Rapport fra rulleringsarbeidet kan du lese her:

Se også:

Eksisterende kommunedelplan for vann og avløp 2014-2023. Hamar - Løten - Ringsaker - Stange

 

Rådmennene i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.