Reguleringsplan for Fredli, gnr 196 bnr 55, 58

Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse i form av tre boligblokker på de to eksisterende boligeiendommene. Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Løten kommune innen 12. august 2019.