Illustrasjon søppelhenting. Foto Sirkula.Forslag til planprogram (Etter plan- og bygningslovens kap. 9)​​ legges ut på offentlig høring i perioden 18. juni til 1. september 2019.

Planprogrammet bygger på vedtak i Hamar formannskap 29.5.2019, Løten formannskap 5.6.2019, Ringsaker formannskap 8.5.2019 og Stange formannskap 5.6.2019. 
 

Internasjonale føringer

Siden avfallsplanen 2013-2020 ble vedtatt, er det kommet mange nye internasjonale føringer som har, eller skal implementeres, i norsk politikk. Dette er blant annet FNs bærekraftsmål og EUs sirkulærøkonomipakke.

Det er etablert gode avfallsløsninger i regionen, og det er derfor ikke behov for total kursendring på avfallsområdet. I en ny avfallsplan bør kommunene derfor vurdere konsekvenser av nye lover, forskrifter, andre føringer, vurdere endringer i tilgjengelig teknologi og evaluere dagens avfallsløsninger opp mot målsettinger. Nye målsettinger og tiltak foreslås med bakgrunn i disse vurderingene.
 

Dokumenter


Uttalefrist er 1. september 2019

Alle oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og eventuellt komme med innspill. Papirutgave av forslaget til planprogram er også lagt ut på kommunenes servicekontor/informasjonssenter og hos Sirkula i Vangsvegen 143, Hamar.

Uttalelser sendes til Sirkula IKS, postboks 3, 2301 Hamar eller post@sirkula.no.

Spørsmål kan også endes på e-post post@sirkula.no eller på telefon 62 54 37 00.

 Rådmennene i Hamar, Stange, Ringsaker og Løten.