Næringstilskudd gis til bedrifter som er registrert i Løten. Det er mulig å søke tilskudd til investeringer og/eller utvikling. Tiltakene bør være i tråd med kommunens overordnede mål med ønske om økt sysselsetting. Nye bedrifter og/eller nye områder i eksisterende bedrifter prioriteres.
 

Formål

Tilskudd skal stimulere til at det...

 • blir etablert og videreutviklet et variert og mangfoldig næringsliv
 • skjer etablering av ny virksomhet
 • foregår konstruktiv knoppskyting i etablerte foretak
 • finner sted en god markedsføring av foretak i kommunen
 • foregår en relevant kompetanseutvikling i foretak som er etablert i kommunen

Ordningen skal særlig stimulerte til entrepenørskap blant unge og kvinner.

Ordningen kan nyttes til å styrke soliditeten til allerede etablerte foretak, men dette skal likevel ikke skje dersom støtten kan virke konkurransevridende.


Støtteform

I vedtektene for tildeling av næringsstøtte kan det søkes om tilskudd til:

 • Grunnlagsinvesteringer og fellestiltak
  f.eks. tilrettelegging av næringsarealer og infrastrukturtiltak for reiseliv.
 • Bedriftsutvikling
  f.eks, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.
 • Investeringer i bedrifter
  f.eks. utstyr/maskiner og bygninger ved oppstarting og utvidelser av bedrifter.

Vilkår

 • Tilskudd etter disse vedtekter kan bare tilstås søkere som driver eller tar sikte på å drive næringsvirksomhet i Løten kommune. Under ellers like vilkår vil søkere som også er bosatt i kommunen ha prioritet.
 • Samlet finansiering fra kommunen til private næringsformål skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale budsjetterte kapitalbehov for et tiltak.
 • Tilskudd begrenses oppad til kr. 50.000,-.
   

Utdelingen ble foretatt av ordfører Bente Elin Lilleøkseth, Berte Helgestad (HRU) og rådmann Tollef Imsdalen den 5. juli

Utdelingen ble foretatt av ordfører Bente Elin Lilleøkseth, Berte Helgestad (HRU) og rådmann Tollef Imsdalen den 5. juli. på Løten nærstasjon. På bildet: Foran fra venstre: Bente Elin Lilleøkseth, Bente Olsen (Bentes Fotterapi), Kine Langdalen (Meraki). Midten fra v: Berte Sollerud Helgestad, Marianne Skjærstad (Løten Manufaktur) Julie Engeloug (Grimset gård), Gerd Else Sletmoen (Løten Nærstasjon), Valdis Brynjólfsdóttir og Bergsteinn Sævar Hansson (Rokosjøen Camping). Bak fra v: Rita Evensen Østborg (Løten Manufaktur), Malin Kristiansen (Løten Interiør), Jan Steinar Marken (Løiten Hjorteoppdrett), Roar Løkhaug (P&L Byggmesterforretning) og Tollef Imsdalen. Sveahjort, Nivalis Barokkensemble og Aspens utleieservice var ikke tilstede under arrangementet.

Oversikt over søkere og støtte 2019

Bedrift

Navn

Støtte

Grimset gård/ Hans Otto Engeloug

Julie Engeloug

30 000

Løiten Hjorteoppdrett

Ragnhild Krogstad

30 000

Løten Nærstasjon og kafe

Gerd Else Sletmoen

30 000

P&L Byggmesterforretning

Stian Paulsen

30 000

Rokosjøen Camping

Bergsteinn Sævar

30 000

Sveahjort

Rita Helen Rønning

30 000

Løten Manufaktur & Sko

Marianne Skjærstad og Rita Evensen Østborg

15 000

Aspens Utleieservice 

Erik Aspen

10 000

Bentes Fotterapi

Bente Olsen

10 000

Løten Interiør

Malin Kristiansen

10 000

MERAKI Kine Langdalen

Kine Langdalen

10 000

Nivalis Barokkensemble

Jon Fredrik Hjemli

10 000

 

Sum

245 000

 

Om søkerne

 • Grimset gård, Julie Engeloug
  mottar 30.000 i støtte til investering i kjøkken og renovering/gjenoppbygging av vedfyrt bakerovn i forbindelse med utvikling av Grimset kjellern til bruk i bringebærsesongen samt ifbm møteaktiviteter. Grimset har satset på dyrking og selvplukk av bringebær og har utviklet det til en helhetlig opplevelse for besøkende.

   
 • Løiten hjorteoppdrett, Ragnhild Krogstad
  mottar 30.000 i støtte til investering i nytt kjølelager og salgstelt. Løiten hjorteoppdrett driver oppdrett, slakteri, foredling og salg av hjortekjøtt. De er blant annet aktive på Bondens marked.

   
 • Løten nærstasjon, Gerd Else Sletmoen
  mottar 30.000 i støtte til utvikling av nye konsepter for nærstasjonen og for sentrum. Løten nærstasjon er en godt etablert lunsjkafe i Løten som også tilbyr selskaper, catering og ulike konsepter som dementkafe.

   
 • P&L Byggmesterforretning, Stian Paulsen
  mottar 30.000 i støtte til kompetanseutvikling samt investering i produksjonsutstyr og ny hjemmeside. PL Byggmesterforretning ble startet i 2015 og har vokst raskt og er nå 17 ansatte hvorav tre lærlinger.

   
 • Rokosjøen Camping, Bergsteinn Sævar Hansson
  mottar  30.000 i støtte til investeringi nytt renseanlegg og sanitæranlegg samt investering i gressklipper, og kassesystem. Bergsteinn er ny eier og driver av Rokosjøen Camping.

   
 • Sveahjort, Rita Helen Rønning
  mottar 30.000 i støtte til investering i utstyr for å kunne produsere spekepølser selv. Sveahjort driver hjorteoppdrett, har eget slakteri og driver med foredling av kjøtt, gourmetkasse, catering og selskapsmat.

   
 • Løten Manufaktur, Marianne Skjærstad og Rita Evensen Østborg
  mottar 15.000 i støtte til investering i ny innredning og ombygging av butikken. Marianne og Rita tok over Løten manufaktur i 2018 og forhandler klær, sko og garn.

   
 • Aspens Utleieservice, Erik Aspen
  mottar 10.000 i støtte til investering ihoppetusse og aggregat. Erik driver med graving, massetransport utleie av anleggsutstyr samt vaktmestertjenester.

   
 • Bentes Fotterapi, Bente Olsen
  mottar 10.000 i støtte til investering i inventar og utstyr til sine lokaler. Bente har seg som fotterapeut i Løten sentrum.

   
 • Løten Interiør, Malin Kristiansen
  mottar 10.000 i støtte til investering i kassasystem og kjøpmannsdisk og butikkinventar. Malin driver en nettbasert gave- og interiørbutikk som nå også har åpnet fysisk butikk i sentrum.

   
 • Meraki, Kine Langdalen
  mottar 10.000 i støtte til investering i til investering i inventar og utstyr til sine lokaler. Kine har etablert seg i Løten sentrum med negledesign og brynstyling.

   
 • Nivalis Barokkensemble, Jon Fredrik Hjemli
  mottar 10.000 i støtte til utvikling av ny hjemmeside. Nivalis barokkensemble. Nivalis barokkensemble leverer konsertopplevelser av høy kunstnerisk kvalitet i alt fra duo til fullt orkester.