Harepest kan overføres til mennesker. Dette skjer som oftest ved inntak av infisert vann- eller håndtering av smittede dyr blant harejegere. Utbrudd av harepest i norsk natur er ikke uvanlig, men tilfeller der mennesker har blitt syke er relativt sjelden. Det kan likevel være lurt å ta følgende forhåndsregler:

  • Ikke drikk vann fra små vann, elver og bekker. (Vannet kan drikkes hvis det kokes eller desinfiseres på annen måte).
  • Unngå kontakt med syke eller døde harer eller smågnagere.
  • Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta). Bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker. Smitte kan skje ved innpusting av støv fra syke dyr eller deres avføring.
  • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

Mer informasjon:

Veterinærinstituttet: https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/tularemi

Mattilsynet: https://www.matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/tema/smittestoffer/unngaa_aa_faa_harepset

For spørsmål, ta kontakt med: sigrun.skjelseth@loten.kommune.no