Prøvene som er tatt ved Haverbekkvika i Rokosjøen den 23. juli viser et innhold av E.coli på 9 MPN/100 ml, og for intestinale enterokokker et innhold på 2 kde/100 ml. Tettheten av alle typer dyrkbare bakterier er 420 kde/ml (kimtall) og for koliforme bakterier 291 MPN/100 ml.

I følge grenseverdiene i EUs badevannsdirektiv (og Folkehelseinstituttet) viser dette at kvaliteten på badevannet ved Haverbekkvika er godt innenfor det som regnes som akseptabelt. 

E. coli-bakterier er tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Disse kan ikke formere seg ute i naturen og overlever der kun kort tid. Intestinale enterokokker er også tarmbakterier, men disse er av en type som overlever lenger i vann enn koliforme bakerier. Et visst innhold av slike bakterier i vann- og vassdrag er helt naturlig, men et svært høyt innhold av disse organismene i badevann kan være sykdomsfremkallende.

For spørsmål, ta kontakt med: sigrun.skjelseth@loten.kommune.no

Akseptabel kvalitet på badevannet ved Haverbekkvika
Akseptabel kvalitet på badevannet ved Haverbekkvika