Valgoppgjør for Løten Tore Edvardsen og Maria Goreva fra valgsekretariatet sammen med rådmann Tollef Imsdalen

Representanter til det nye kommunestyret 2019-2023


Senterpartiet:

 1. Marte Larsen Tønseth (1990)
 2. Christen Engeloug (1953)
 3. Else Bjørke (1964)
 4. Stian Nybakken Olsen (1981)
 5. Ingrid Lekve (1958)
 6. Bjørg M Busterud (1956)
 7. Ola Myki (2001)
 8. Basse Vasaasen (1950)
 9. Helge Storsveen (1950)
 10. May-Elin Imset (1988)
 11. Bjørn Åge Gundersen (1972)
 12. Knut Johansen (1959)
 13. Mette Stikholmen (1958)
 14. Stian Knutsen Gudem (1989)
   

Arbeiderpartiet:

 1. Jørn Arild Flatha (1972)
 2. Anne Karin Torp Adolfsen (1969)
 3. John Magne Pedersen Tangen (1992)
 4. Arne Egil Stensåsen (1954)
 5. Turi-Ann Melvold (1963)
 6. Andres Lopez Aliciasson (1972)
 7. Lillian Gran (1976)


SV - Sosialistisk Venstreparti:

 1. Hilde Mari Bjørke (1991)


Høyre:

 1.  Erik Reiersen (1952)


Miljøpartiet De Grønne:

 1. Jon Lurås (1961)
   

Fremskrittspartiet:

 1. Helle Jordbræk (1964)


Kandidatstemmer

Her kan du se hvor mange stemmer de forskjellige kandiadatene fikk