Reguleringsplan for Kildetunet

Planforslaget omfatter det tidligere næringsområdet nord for Kilde, mellom Kildevegen og Rørosbanen, og legger nå til rette for bygging av konsentrert boligbebyggelse i form av rekkehus og boligblokker. Du kan se planen i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Reguleringsplan for Bergum Hage

Planforslaget omfatter det ubebygde arealet rett sør for innkjøringen til Bergumfeltet, og legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av to-mannsboliger og rekkehus. Du kan se planen i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Reguleringsplan for Løkjavegen 124

Planforslaget omfatter eiendommen Løkjavegen 124, ved Ådalsbruk jernbanestasjon, og legger til rette for etablering av fire nye eneboligtomter. Du kan se planen i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Planprogram - kommunedelplan sentrum

Løten kommune starter nå opp arbeidet med ny tematisk kommunedelplan for Løten sentrum. Planprogrammet viser formålet med planarbeidet og temaer som skal være i fokus.

Her kan du lese utkast til planprogram for tematisk kommunedelplan for Løten sentrum

Ev. uttalelser sendes skriftlig til Løten kommune innen 26. oktober 2019.