Kulturminneplanen «Je kjæm i fra Løten»

Hva er Løtens identitet og særpreg?  Hva Løten har vært påvirker hva Løten er i dag. Kulturminneplanen ønsker å fortelle en del av historien om Løten til  innbyggere og besøkende.

Planen er tematisk og fokuserer på følgende områder: Forsidebilde kulturminneplan

  • Tettsteder
  • Naturressurser med vekt på landbruket
  • Ferdsel og kommunikasjon
  • Industri og håndverk/teknisk kulturminner
  • Andre viktige kulturminner

En rekke bygninger og steder er registrert i planen som er ført i pennen av Sjur Harby på oppdrag fra kommunen.


Les planen her:


Søk i kulturminner


Se tidslinje for kulturminner her:

Tidslinje.pdf