Onsdag 2. oktober var det konstituerende kommunestyremøte i Løten, med valg av både ordfører, varaordfører, kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og andre utvalg. 


Ordfører og varaordfører valgperioden 2019-2023

Ordfører Marte Larsen Tønseth (Sp) og varaordfører Christen Engeloug (Sp)

Ordfører Marte Larsen Tønseth  Varaordfører Christen Engeloug (Sp) 

 

Formannskapet 2019-2023

Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet:

 • Marte Larsen Tønseth (Sp)
 • Christen Engeloug (Sp)
 • Else Bjørke (Sp)
 • Bjørg Marit Busterud (Sp)
 • Ingrid Lekve (Sp)
 • Erik Reiersen (H)
   

Ordfører Marte Larsen Tønseth Christen Engeloug Else Bjørke 

Bjørg M. Busterud Ingrid Lekve Erik Reiersen


Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne:

 • Jørn Arild Flatha (Ap)
 • Anne Karin Torp Adolfsen (Ap)
 • Jon Lurås (MdG)
   

Jørn Arild Flatha Anne Karin Torp Adolfsen Jon Lurås


Varamedlemmer til formannskapet:

Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet:

1. Bjørn Åge Gundersen (SP)
2. May-Elin Imset (SP)
3. Basse Vasaasen (SP)
4. Helle Jordbræk (FrP)
5. Knut Johansen (SP)
6. Stian Nybakken Olsen (SP)


Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne: 

1. John Magne Pedersen Tangen (AP)
2. Arne Egil Stensåsen (AP)
3. Turi Ann Melvold (AP)
4. Andrés Lopez Aliciasson (AP)
5. Lillian Gran (AP)


Driftsutvalget 2019-2023

Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet:

 • Stian Nybakken Olsen, leder (Sp)
 • Helge Storsveen (Sp)
 • May-Elin Imset (Sp)
 • Bjørg Lillian Rygg (Sp)
 • Ola Myki (Sp)
 • Helle Jordbræk (FrP)
   

Stian Nybakken Olsen Helge Storsveen May-Elin Imset 

Bjørg Lillian Rygg (Foto: Senterpartiet) Ola Myki Helle Jordbræk


Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne:

 • John Magne Pedersen Tangen, nestleder (Ap)
 • Turi-Ann Melvold (Ap)
 • Andres Lopez (Ap)
   

 John Magne Pedersen Tangen Turi-Ann Melvold Andres A. Lopez


Vararepresentanter til driftsutvalget:

Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet:

1. Basse Vasaasen (SP)
2. Anne Lise Jensen (H)
3. Stian Knutsen Gudem (SP)
4. Bjørg M. Busterud (SP)
5. Knut Johansen (SP)
6. Ingeborg Torp (SP)

Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne:

1. Lillian Gran (AP)
2. Torill Langseth (AP)
3. Sonja Margareta Vatn (MDG)
4. Thore Tåg Berglund (AP)
5. Arne Egil Stensåsen (AP)
 

Representanter i Kommunestyret 2019-2023:

(Bilder av de som ikke er medlemmer i Formannskapet og Driftsutvalget)

Senterpartiet:

 1. Marte Larsen Tønseth
 2. Christen Engeloug
 3. Else Bjørke
 4. Stian Nybakken Olsen
 5. Ingrid Lekve
 6. Bjørg M Busterud
 7. Ola Myki
 8. Basse Vasaasen
 9. Helge Storsveen
 10. May-Elin Imset
 11. Bjørn Åge Gundersen
 12. Knut Johansen 
 13. Mette Stikholmen
 14. Stian Knutsen Gudem 


Basse Vasaasen Bjørn Åge Gundersen Knut Johansen 

Mette Stikholmen Stian Knutsen Gudem 
 

Arbeiderpartiet:

 1. Jørn Arild Flatha 
 2. Anne Karin Torp Adolfsen
 3. John Magne Pedersen Tangen 
 4. Arne Egil Stensåsen 
 5. Turi-Ann Melvold 
 6. Andres Lopez Aliciasson 
 7. Lillian Gran 
   

Arne Egil Stensåsen Lillian Gran


SV - Sosialistisk Venstreparti:

 1. Hilde Mari Bjørke 
   

Hilde Mari Bjørke


Høyre:

 1.  Erik Reiersen 


Miljøpartiet De Grønne:

 1. Jon Lurås 
   

Fremskrittspartiet:

 1. Helle Jordbræk 

 

Følg med for videre oppdatering i vår innsynsløsning: