Onsdag 2. oktober var det konstituerende kommunestyremøte i Løten, med valg av både ordfører, varaordfører, kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og andre utvalg. 


Ordfører og varaordfører valgperioden 2019-2023

Ordfører Marte Larsen Tønseth (Sp) og varaordfører Christen Engeloug (Sp)

Ordfører Marte Larsen Tønseth  Varaordfører Christen Engeloug (Sp) 

 

Formannskapet 2019-2023

Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet:

 • Marte Larsen Tønseth (Sp)
 • Christen Engeloug (Sp)
 • Else Bjørke (Sp)
 • Bjørg Marit Busterud (Sp)
 • Ingrid Lekve (Sp)
 • Erik Reiersen (H)
   

Ordfører Marte Larsen Tønseth Christen Engeloug Else Bjørke 

Bjørg M. Busterud Ingrid Lekve Erik Reiersen


Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne:

 • Jørn Arild Flatha (Ap)
 • Anne Karin Torp Adolfsen (Ap)
 • Jon Lurås (MdG)
   

Jørn Arild Flatha Anne Karin Torp Adolfsen Jon Lurås


Driftsutvalget 2019-2023

Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet:

 • Stian Nybakken Olsen, leder (Sp)
 • Helge Storsveen (Sp)
 • May-Elin Imset (Sp)
 • Bjørg Lillian Rygg (Sp)
 • Ola Myki (Sp)
 • Helle Jordbræk (FrP)
   

Stian Nybakken Olsen Helge Storsveen May-Elin Imset 

Bjørg Lillian Rygg (Foto: Senterpartiet) Ola Myki Helle Jordbræk


Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne:

 • John Magne Pedersen Tangen, nestleder (Ap)
 • Turi-Ann Melvold (Ap)
 • Andres Lopez (Ap)
   

 John Magne Pedersen Tangen Turi-Ann Melvold Andres A. Lopez


Representanter i Kommunestyret 2019-2023:

(Bilder av de som ikke er medlemmer i Formannskapet og Driftsutvalget)

Senterpartiet:

 1. Marte Larsen Tønseth
 2. Christen Engeloug
 3. Else Bjørke
 4. Stian Nybakken Olsen
 5. Ingrid Lekve
 6. Bjørg M Busterud
 7. Ola Myki
 8. Basse Vasaasen
 9. Helge Storsveen
 10. May-Elin Imset
 11. Bjørn Åge Gundersen
 12. Knut Johansen 
 13. Mette Stikholmen
 14. Stian Knutsen Gudem 


Basse Vasaasen Bjørn Åge Gundersen Knut Johansen 

Mette Stikholmen Stian Knutsen Gudem 
 

Arbeiderpartiet:

 1. Jørn Arild Flatha 
 2. Anne Karin Torp Adolfsen
 3. John Magne Pedersen Tangen 
 4. Arne Egil Stensåsen 
 5. Turi-Ann Melvold 
 6. Andres Lopez Aliciasson 
 7. Lillian Gran 
   

Arne Egil Stensåsen Lillian Gran


SV - Sosialistisk Venstreparti:

 1. Hilde Mari Bjørke 
   

Hilde Mari Bjørke


Høyre:

 1.  Erik Reiersen 


Miljøpartiet De Grønne:

 1. Jon Lurås 
   

Fremskrittspartiet:

 1. Helle Jordbræk 

 

Følg med for videre oppdatering i vår innsynsløsning: