Før dette har Marte sittet 8 år i kommunestyret, 2011-2015 i driftsutvalgt og siste periode i formannskap. Med ordførervervet blir det annerledes. -Ordfører er en livsstil, det er ingen faste tider, og jeg er åpen for at det vil være både sent og tidlig, og ser fram til en slik hverdag.

Jeg vil først takke for tilliten og vise takknemlighet over å få muligheten til å være med og lede kommunen i en spennende tid.

Det skjer mye spennende her, og vi har mange muligheter til å gripe fatt i utviklingen til Løtens beste, slik at vi kan fortsette i riktig retning.


-Jeg er også glad og stolt over den gode stemningen og brede oppslutningen det var rundt valgene i det første møtet i kommunestyret denne uka, og det underbygger en god start på arbeidsfellesskap til Løtens beste.

 -Jeg håper det også har lagt grunnlag for både gode diskusjoner og bred oppslutning rundt de avgjørelsene og vurderingene kommunestyret skal gjøre i perioden. Vi skal utvikle Løten inn i framtida på en god måte, og har et felles ansvar rundt de utfordringene vi står framfor.
 

Ordfører Marte Larsen Tønseth


Nærhet til tjenester og beslutninger

Den nye ordføreren gleder seg til å bli kjent med både organisasjonen, næringslivet og lag og foreninger:

- Nå i begynnelsen vil jeg bruke mye av tiden på å bli kjent med mange aktører i kommunen, og tar også gjerne imot besøk!

Jeg håper også innbyggerne ikke er redd for å inviterer meg på forskjellige ting, jeg håper å bidra til at kommunen kan representeres så langt det er mulig!

Jeg er også opptatt av at vi skal ha tjenester nært folk; innbyggerne bør ha kort vei til både tjenester og beslutninger.


En super kommune i en region med muligheter

Løten er en super kommune å både bo og jobbe i – vi har nærhet til det meste – det er kort veg til Oslo, og vi er en Ordfører Marte Larsen Tønsethdel av Hamarregionen. Vi er avhengig av et tett samarbeid i regionen og vi har et stort arbeidsmarked som vi er en del av – det gir mange muligheter og fleksibilitet for innbyggerne, fortsetter Marte.

Jeg vil også trekke fram de enorme mulighetene for en aktiv fritid. - Med 130 lag og foreninger som engasjerer seg for å skape gode aktiviteter og opplevelser i hverdagen til folk, så er vi heldige med slike ressurser blant oss!  

Selv har hun lang erfaring innen organisasjonsarbeid. Mange kjenner henne fra Pultost og akevittdagene i Løten, hvor hun har vært med i styret i 11 år, og vært leder i åtte av dem. Men hun var først aktiv i Fauskar 4H og deretter i Bygdeungdomslaget med forskjellige verv lokalt og deretter i fylket. Hun har også vært engasjert i Bøndernes hus (Bøndsen) i Løten.

-Alt dette har gitt meg mye erfaring med organisasjonsarbeid. Det er både mye opplæring og kulturbygging – og mye av kunnskapen er taus, men verdifull. Jeg setter veldig pris på å ha den med meg videre i livet.

Marte Larsen Tønseth under årets Pultost- og akevittdager

Marte er utdannet sykepleier og har i tillegg studert organisasjon og ledelse samt risiko, sårbarhet og beredskap på Høyskolen på Rena. Hun kommer nå fra hjemmesykepleien i Løten, hvor hun har jobbet siden 2012, og som avdelingssykepleier de siste 2 årene.

-Jeg gleder meg til samarbeidet både i organisasjonen og politikken.
Hun forteller videre at varaordfører Christen Engeloug skal jobbe en dag i uka, og vil også være en viktig samarbeidspartner for ordføreren.
-Jeg er både glad og takknemlig for den store oppslutningen vi fikk, og for at kommunestyret viser et mangfold både med tanke på kjønns- og aldersbalanse.

Vi skal representere befolkningen på en god måte!


Kontaktinfo til ordfører Marte Larsen Tønseth:

Tlf. 90 54 97 07

Marte.larsen.tonseth@loten.kommune.no