Norge ønsker å redusere for tidelig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte og karsykdommer.

 

Livsstilfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol og tobakkbruk er Professor Inger Torhild Gram
såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.

undersøkelsen vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professoren.

Fra og med mandag. 7 oktober vil tilfeldig utvalgte personer i nye Innlandet fylke motta en SMS hvor dere blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. det vil ta ca. 5 minutter å svare.

Vi håper så mange som muig velger å svare. det er vår fremtidige helse det gjelder, og alles bidrag er kjempeviktige! 

 

 

Fakta:

  • Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer. 
  • Undersøkelsen retter seg mot 11 000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.
  • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
  • Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.
  • Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og Kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Fylkesundersøkelsene, 40-årsundersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen.

 

 

Kontakter og mer informasjon:

E-health