I perioden fylkesveg 115 er stengt for trafikk mellom Hamar grense og Jønsrud skal det gjøres vedlikeholdstiltak som innebærer å bygge opp og forsterke vegen. Logo Statens vegvesen

Strekningen vil bli asfaltert sommeren 2020.

Det vil være mulig å komme til og fra alle eiendommer langs fylkesvegen i stengingsperioden. For øvrig trafikk er det skiltet omkjøring om riksveg 25.