Ordfører i biblioteketOrdfører Marte Larsen Tønseth ønsker å være lett tilgjengelig for innbyggere. Har du noe på hjertet eller bare ønsker å slå av en prat og bli kjent, er det bare å stikke innom digitalt! Lokaldemokratiet skal være åpent og en viktig del av det er å være tilgjengelig ute blant folk, forteller ordfører Marte Larsen Tønseth. 


Datoer i 2020:

  • Torsdag 14. mai kl. 17:00-19:00 
  • Torsdag 18. juni kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 16. juli kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 20. august kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 17. september kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 22. oktober kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 19. november kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 17. desember kl. 17:00-19:00


Du bestemmer tema

Ordføreren forteller at noen ganger kan det jo også være konkrete saker som folk har lyst til å snakke om. Kanskje det er saker som ligger til høring og man trenger å få hjelp til å finne og forstå innholdet.  
- Det kan være fint å ha noen å lufte ting med før man eventuelt skal sende inn et innspill også – det er jo ikke alltid like lett å forstå sammensatte plansaker for eksempel.  

Hun presiserer videre at hun ikke vil tillegge noen egen politikk i disse samtalene – hun representerer jo hele det politiske miljøet som ordfører. 


Ordførertreffene holdes vanligvis på biblioteket

Biblioteket er en del av demokratiet. Biblioteksjef Elin Gammelmo forteller at biblioteket er et åpent sted for alle, og skal både bidra til kunnskap og Ordfører Marte Larsen Tønseth og biblioteksjef Elin Gammelmodemokrati.  
- Dette faller fint inn i denne sammenhengen. Biblioteket er et lavterskeltilbud, så det er veldig fint at ordføreren også kan være tilgjengelig her.

Hun forteller videre at mange er innom for å bruke publikums-pc-ene våre, og her kan man også se saker som ligger til politisk behandling eller høring.  Biblioteket ligger jo dessuten like ved matbutikker, idrettsarenaer og fritidstilbud der folk ferdes på ettermiddagen, så det er jo enkelt å svinge innom.  

- Det er fint at innbyggerne kan få svar på det de lurer på! 

Følg Ordfører Marte Larsen Tønseth på Facebook