Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023

Politikere

Lillian Rygg (SP), link til politiker
Anne Lise Jensen (H), link til politiker


Foreldre-representanter:

Leder i FAU barnehage
Representant fra FAU barnehage
Leder for FAU skole
Representant fra FAU skole

Ansatte-representanter:

Rektor
Leder SFO
Styrer i barnehagen
Ansatt-representant barnehage
Ansatt-representant 
skole