Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023

Politikere

Lillian Rygg (SP), link til politiker
Anne Lise Jensen (H), link til politiker


Foreldre-representanter:

Mette Nordlien (FAU leder bhg)
Helene Skrårudsether (FAU bhg)
Ann Kristin Larsen (FAU leder skole)
Elin Storsveen (FAU skole)


Ansatte-representanter:

Kristian Øverby, konstituert rektor
Inger Marit Berntsen, leder SFO
Arnhild Blystad, styrer

Tove Elin Kroken, ansatt rep. bhg
Gjermund Gjestvang, ansatt rep. skole