Hva er skabb? samfunnsmedisinsk enhet

Skabb er en ufarlig, men svært plagsom hudinfeksjon forårsaket av skabbmidd. Skabbmidden er en midd som graver ganger i huden til den som er rammet, og legger egg der. Tidligere var skabb forbundet med dårlig hygienisk standard og fattigdom. Det er imidlertid ingen slik sammenheng i Europa i dag. Skabb er utbredt over hele verden. Skabb er ikke en meldepliktig sykdom og overvåkes ikke i Norge, men det synes å ha vært en betydelig økning i forekomsten de siste årene.


Hvordan smitter det?

Skabbsmitte overføres ved direkte hudkontakt og seksuell kontakt og i sjeldne tilfeller indirekte gjennom sengeklær, håndklær og tøy dersom en person med skabbmidd nylig har benyttet disse. Ved vanlig skabb må hudkontakten vanligvis vare i minst 15 minutter for å smitte.


Symptomer

Symptomer på skabb er kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting. Hvis man ikke har vært smittet tidligere kommer kløen vanligvis 2–6 uker etter smittetidspunktet. Ved gjensmitte kommer kløen etter betydelig kortere tid. Vanlige tegn er små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, deretter på større deler av kroppen. Typiske steder for utslett er hendene, fingre, håndledd, albuer, midje, lår og ytre kjønnsorganer. Hos små barn er ofte hodebunn, hals og fotsåler rammet.


Hva gjør dere ved mistanke om skabb?

Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles. Tidlig behandling er viktig for å unngå spredning av sykdommen. Behandlingen er enkel og vanligvis effektiv. Midler til behandling kan kjøpes reseptfritt på apoteket. Bruksanvisningen må følges nøye. Etter gjennomført behandling kan kløestillende krem benyttes ettersom det ofte vil klø i opptil fire uker etter behandling. Det anbefales å kontakte fastlege for undersøkelse og råd om behandling, særlig ved usikkerhet rundt diagnosen og dersom behandling ikke har effekt. Ved sterk og langvarig kløe må også lege kontaktes. Det er viktig at alle i samme husstand og eventuelle seksualkontakter behandles samtidig, selv om de ikke har symptomer.


Behandling av klær og tekstiler skal gjøres samtidig med behandling

For vellykket behandling er det viktig at klær, håndklær og sengetøy enten vaskes på 60°C eller oppbevares uten hudkontakt i 5 døgn i romtemperatur, helst pakket inn i plastposer.

Smittefaren opphører raskt ved behandling. Man kan gå tilbake til barnehage og skole dagen etter at behandlingen er igangsatt.


Med vennlig hilsen Cecilie Blakstad Eikenes,
Kommuneoverlege ved Samfunnsmedisinsk enhet med ansvar for smittevern

Se også: