Det nåværende bygget skal rives, og en ny 6-avdelings barnehage skal stå klar høsten 2021.

- Fra slutten av mai i år kommer vi til å drive barnehage i midlertidige barnehagemoduler det neste barnehageåret, og Styrer Ingrid Bjørnstad ute ved den midlertidige barnehagenadressen vår blir da Ådalsbrukvegen 165 (Haugland-tomta), 2340 Løten, forteller styrer Ingrid Bjørnstad (bildet). Dette gjelder også vår avdeling Kongla fra starten av nytt barnehageår. De holder i dag til i Meierivegen 26.

- Vi beklager de ulemper det måtte medføre med midlertidige lokaler, men kommer til å legge til rette for et fint barnehageår også her, fortsetter hun.

Men det kan ha noe å si for dem som skal søke om plass neste år og ikke har bil eller muligheter for å levere barna der. Så det kan være lurt å vurdere før man søker om barnehageplass.

De midlertidige lokalene ligger 2 km fra eksisterende Skøienhagan barnehage og adressen er Ådalsbrukvegen 165.

Se bilder av den midlertidige barnehagen her:

Nye Revhiet barnehage

Den nye barnehagen som skal stå ferdig høsten 2021 skal hete Revhiet barnehage. Det ble vedtatt av Kommunestyret 12. februar i år. Navneforslaget kom etter en åpen innspillsprosess og var et av de 54 navneforslagene som kom inn.  

Her kan du se illustrasjon av den nye barnehagen. I bakgrunnen ser du Løtenhallen og Basishallen:

Illustrasjon av ny barnehage som skal bygges Skøienhagan barnehage

Illustrasjon: Den nye barnehagen som skal bygges der Skøienhagan barnehage står nå. Den nye barnehagen er tegnet av Anderssen + Fremming AS Sivilarkitekter MNAL.

Den nye barnehagen skal ha seks avdelinger, hvor det blir 3 avdelinger for store og 3 avdelinger for små barn. Den nye barnehagen blir en en erstatning for både Skøienhagan og Ryli barnehage. 

Ingrid Bjørnstad forteller at selv om det blir mange avdelinger, vil barna ha faste ansatte å forholde seg til. Hver avdeling vil også få en egen inngang. Det legges opp til samarbeid mellom avdelingene.

- I den nye barnehagen vil det bli et større fagmiljø, og både vi og Ryli ser fram til en spennende tid med mer samarbeid fram mot sammenslåing, hvor vi skal bruke ressursene best mulig for et felles godt pedagogisk miljø for barna.

Det blir også et stort fint uteområde med masse muligheter sommer og vinter, og parkeringsarealet blir doblet i forhold til slik det er nå.


Lese mer?