Ungdata og Ungdata JR gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge, og er et viktig grunnlag for å utarbeide gode kommunale planer for oppvekst, folkehelse og tverrfaglig samarbeid.

Illustrasjonsbilde ungdom (Flickr)


Bildet er hentet fra Flickr: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/school">School photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Ungdata er en nasjonal spørreundersøkelse, og siden 2010 har over 630 000 ungdommer fra 412 kommuner deltatt. Løten gjennomførtes sin forrige Ungdata undersøkelse i 2018 på Løten Ungdomsskole. Nytt i år er at vi også gjennomfører undersøkelsen på 5-7 trinn på barneskolene i Løten. Resultatene fra Ungdata JR vil bli sammenstilt slik at vi får et felles resultat på hvordan 10-12 åringene i Løten har det.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har ansvar for gjennomføringen av ungdataundersøkelsen i samarbeid med KoRus-Øst på oppdrag av Løten kommune. Undersøkelsen foregår i skoletida og gjennomføres elektronisk. Den er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn.

Formålet med undersøkelsen er:

  • Gi barn og unge i Løten mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
  • Skaffe ny kunnskap om barn og unges oppvekstsvilkår til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.
  • Fange opp tendenser tidlig.
  • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Resultatene bruker vi i vårt arbeid med barn og unge. Det er frivillig å delta, men vi håper mange vil være med slik at vi får et så riktig bilde av Løten som mulig.


Svarer på ulike temaer

Undersøkelsen gjennomføres for 5-7 trinn på barneskolene og 8. til 10. trinn på Løten ungdomsskole nå etter vinterferien (uke 9-12).

I undersøkelsen svarer blant annet elevene på spørsmål om ulike sider ved livet sitt:

  • forhold til skole, venner og foreldre
  • fritid og fritidsaktivteter
  • helse, trivsel og livskvalitet
  • mobbing
  • regelbrudd, vold og rus (spm. om rus blir bare stilt til de som går på ungdomsskolen)

Elevene velger selv om de vil svare på undersøkelsen eller ikke. De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Foreldre kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlæreren eller skolen. Det vil bli alternativ undervisning for de som ikke deltar.

Skolens helsesykepleier vil være tilgjengelig etter undersøkelsen for de som måtte ha behov for det.
 

Har du noen spørsmål?

Det blir sendt ut informasjon om Ungdataundersøkelsen 2020 til elever og foresatte før undersøkelsen gjøres.

Dersom du har noen spørsmål angående undersøkelsen, kan du ta kontakt med:
Ungdomskoordinator: Kristian Øverby
e-post: kristian.overby@edu.loten.kommune.no
telefon: 47 47 31 32

Du kan få tilsendt spørreskjemaet ved å kontakte OsloMet på e-post: ungdata@oslomet.no


Se mer: