Siste kvartal økte folketallet med 39 innbyggere, og på årsbasis ble resultatet 7674, noe som ga en befolkningsvekst årlig på 11 personer. Mye av befolkningsveksten skyldes tilflytting, noe som også er et bevis på attraktivitet.

Bilde fra sommerarrangement i sentrum (Lars Martin Bøe)

Bilde fra sommerarrangement i sentrum (Lars Martin Bøe)
 

Flere valgmuligheter

Ordføreren er også optimistisk med tanke på framtiden:
- Flere utbyggere har planer om utbygging av både leiligheter og flere typer boliger her, og mange av dem er allerede godt i gang med salget. Det betyr også at folk slipper å flytte til andre steder for å finne en bolig som passer i deres livssituasjon – og gir varierte boligtyper for hele livsløpet, også de som skal etablere seg for første gang. Ordfører Marte Larsen Tønseth (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Kommunen jobber målrettet for å få flere til å bygge leiligheter, og urbanisere boligtilbudet, og dette arbeidet begynner nå å bære frukter, forteller Tønseth.
Vi har tradisjonelt vært en tilrettelegger for utbygging av eneboliger, med godt hell så langt. Men tall fra statistisk sentralbyrå viser imidlertid at Løten kommune har relativt stor andel innbyggere som bor i eneboliger.
- Flere områder tilrettelegges nå for blokkbebyggelse, småhus og kjede- og rekkehus, slik at det i tiden framover vil bli et mer mangfoldig boligmarked. Både Fredli, Kildetunet og Bergum hage, samt Venslihagen er slike prosjekt som vil realiseres i nærmeste framtid. 

I år legger kommunen ut eneboligtomter til salgs på det nye Ådalsfeltet, og salget vil starte i løpet av høsten. Det ser vi også fram til, forteller Tønseth.

Det er også enormt mye spennende som skjer i kommunen vår i tiden framover, både med tanke på samferdsel og annen infrastruktur. Riksveg 3/ 25, ny bybussrute, ekspressbuss er noen viktige stikkord i den sammenheng. Også de avbøtende tiltakene fra riksveg-utbygging vil komme innbyggere og besøkende til gode.

Vi som kommune skal fortsatt være en god tilrettelegger for slike prosjekter.


Godt omdømme

I høst ble det gjennomført en omdømmeundersøkelse hvor personer fra andre fylker og kommuner på Østlandet er blitt spurt, der Løten og regionen kommer godt ut.

Resultatene viser at vi scorer godt på områder som mulighet for å leve et aktivt liv og gode oppvekstvilkår.

Når det gjelder gode assosiasjoner til byer og steder kommer Løten godt ut, og står ikke tilbake for andre og større steder i regionen, med unntak av de største byene. 30% av de spurte har positive assosiasjoner til Løten.

Ordføreren er også fornøyd med at det ikke er mange som har negative assosiasjoner; kun 7%, og det tar vi som et tegn på at vi blir lagt merke til med hensyn til alt det positive som skjer her, avslutter hun.