Oppdatering 28. mai:

Åpner opp for trening for barn og unge
Helsemyndighetene presenterte i dag en oppdatert smittevernveileder for den organiserte idretten. Veilederen åpner for fysisk kontakt mellom utøvere. Fra 1. juni åpnes det opp for ordinær trening i all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år, men ikke for seriekamper og arrangementer. Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber. Så lenge man er inntil 20 personer, og i samme gruppe, så kan barn og unge kan ha normal fysisk kontakt med hverandre på trening. Les mer her. 

Endrer avstandskrav i skole og barnehage
Regjeringen varslet i går at lite smittespredning nå gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse er samlet. Både avstandskrav og gruppestørrelser endres fra tirsdag. Les mer her. 

Åpner for pårørende-besøk
Løten helsetun åpner nå for besøk fra pårørende i tråd med Regjeringens beslutning. Med utgangspunkt i de råd som er gitt fra helsemyndighetene, og en vurdering av hva som er forsvarlig og gjennomførbart vil hovedregelen være utendørs besøk, men det vil bli gjort individuelle vurderinger. Det er sendt ut brev til pårørende med nærmere informasjon om dette og vi er glade for at vi nå er i den situasjon at beboere og pasienter kan få møte sine nærmeste igjen.

Oppdatering 19. mai:

Lekeplasser i Løten er nå åpne for bruk. Men husk: håndhygiene, avstand og ikke vær der om du er syk. Tufteparken er stengt inntil videre, fordi det der er snakk om voksne og trening, og derfor litt andre vurderinger.

Biblioteket åpner med nye begrensede åpningstider: 

Onsdager kl. 12:00-15:00
Torsdager kl. 12:00-16:00

Oppdatering 17. mai:

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i noen av de fire kommunene i Hamarregionen denne uka. 

Til uka åpnes gradvis Ungdommens hus, biblioteket og kulturskolen. 

Oppdatering 14. mai:

Bransjestandarder og veiledere
Det er utarbeidet flere bransjestandarder og veiledere. Du kan se noen av disse her. 

Her finner du bransjestandarder for reiselivs- og opplevelsesbransjen. 

Gudstjenester i Løten 
Det er nå åpnet for å ha gudstjenester igjen i kirkene. Første gudstjeneste i Løten kirke er søndag 31.mai, kl. 11.00. Det er per nå en begrensning på maks 50 deltagende. 

Oppdatering 11. mai:

Kan teste alle med symptomer
Kommunene i Hamarregionen har på nåværende tidspunkt kapasitet til å teste alle som fyller kriteriene for testing for covid-19 i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Per i dag anbefales test SARS-CoV2 av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19 , Ved kapasitetsproblemer testes gruppene i prioritert rekkefølge. Les mer om den her. 

Hvis du tror du bør testes eller må i karantene, kan du ringe koronatelefonen på telefonnummer 477 70 075. Trenger du legehjelp skal du kontakte fastlegen din på dagtid og legevakt på kveldstid (116 117).  For øyeblikkelig hjelp hvis liv og helse står i fare, kontakt 113. 

Minner om at alle som føler seg syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

 

Dette er åpent for uorganisert aktivitet
Løten kommune åpner for uorganisert aktivitet på noen uteområder.«20/1-regelen» gjelder, hvilket betyr at maks 20 personer kan samles, og at de må holde minst én meters avstand.

Kommunelegene i Hamarregionen legger til at anstrengende aktivitet som gjør at man blir andpusten, som trening og for eksempel synging, bør foregå med minst 2 meters avstand.

Løten kommune åpner for aktivitet med «20/1»-regelen på disse stedene:
- Løten idrettsparken
- Løten rullepark

Disse områdene holder fortsatt stengt:
- Lekeplassen i sentrum
- Tufteparken ved Løtenhallen

Grunnen til at disse fortsatt er stengt er at det er berøringsflater som ikke rengjøres mellom hver bruker.

Selv om noe åpnes nå, må folk følge smittevernreglene som fortsatt gjelder: Vær hjemme dersom du er syk. Hold tilstrekkelig avstand og vask hendene ofte og grundig.

 

Oppdatering 8. mai:

Skoleåpning til uka 
Neste uke får elevene på 5.- 10. trinn komme tilbake til skolene. Noen trinn starter allerede på mandag, mens andre har oppstart utover i uka. Les mer her. 

Brev til foreldrene finner du her. 

Arrangement
Nå kan en ansvarlig arrangør avholde arrangement på offentlig sted, med inntil 50 gjester. Mange lurer på hva som regnes som et offentlig sted og hvem som kan være ansvarlig arrangør. Kommuneoverlegene i Hamarregionen svarer i denne pressemeldingen. 

Oppdatering 7. mai:

Hovedpunkter fra dagens pressekonfernase fra regjeringen: 

 • Målet er at alt skal være åpnet igjen til 15. juni.
 • Alle skoler kan åpne fra mandag 11. mai.Dette gjelder også voksenopplæring og kjøreskoler. Det kommer reviderte smittevernveiledere i dag. Det er mulighet for lokale tilpasninger og det er opp til kommunene å bestemme når skolene skal åpne. Mye avhenger av den enkelte skoles lokaler. Alle elever skal få komme på skolen regelmessig hver uke.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning.
 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • 1. juni kan alle serveringssteder uten matservering og fornøyelsesparker åpne.
 • 15. juni kan arrangementer med opptil 200 personer holdes.
 • Nye retningslinjer for ferie og fritidresier kommer innen 15. mai. 
 • Karantenetiden endres fra 14 til 10 dager.
 • Det kan være trening for grupper på inntil 20 personer innen alle idretter.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det er en intensjon om å åpne treningssentre fra 15. juni, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Det er en intensjonom å åpne badeland og svømmehaller fra 15. juni, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Toppfotballen kan starte å trene nå og seriespill blir tillatt fra 16. juni. Det kommer en veileder for breddeidrett. 

Arrangement:

Det er et skille mellom offentlige og private arrangement. Privat kan vi møtes i grupper på inntil 20 personer. Offentlige arrangement kan ha inntil 50 personer. Regjeringen begrunner denne forskjellen med at det er strengere krav til de offentlige arrangementene. Blant annet må de ha en ansvarlig arrangør. Det er vanskeligere å regulere det private, derfor er det et lavere antall her. 20 personer gjelder organiserte idrettsaktiviteter, mens 50 personer gjelder ved idrettsarrangement. 1 meters avstand gjelder uansett. 

Les mer på regjeringens nettsider.


Oppdatering 4. mai:

Det er ingen spesielle nyheter lokalt i dag.

På dagens pressekonferanse med regjeringen kom det fram nye råd om samvær mellom besteforeldre og barn. Disse går ut på at friske barn og besteforeldre nå kan møtes, så lenge smittevernrådene holdes. Dette gjelder også rådet om 1 meter avstand. Møtene bør helst skje utendørs, men friske besteforeldre under 65 år kan også møte barnebarna innendørs.

I slutten av uka vil vi få vite når og hvordan samfunnet gradvis skal gjenåpnes. Regjeringen varsler at det vil bli kort frist for gjenåpning av skoler for de trinnene som ennå ikke har startet. Dette betyr at det kan bli åpning for noen trinn allerede fra mandag 11. mai. 

Regjeringen har samlet nye regler for arbeidstakere og arbeidsgivere. Les mer her.

Alle bransjer har selv et ansvar for å opptre i tråd med myndighetskrav og retningslinjer. Regjeringen anbefaler at det utarbeide bransjestandarder. Virksomheter og bransjeorganisasjoner som har behov for å drøfte problemstillinger om hvordan bransjen kan oppfylle normene, skal ta dette opp med eget fagdepartement.Les mer her.

 

Oppdatering 2. mai:

I dag er det et nytt bekreftet smittetilfelle. Det er da totalt 13 smittede i Løten. (Flere av disse antas å være friske igjen, men det er ikke opplysninger vi sitter på.)