(Denne meldingen er sendt ut som pressemelding mandag 9. mars kl. 17:15)

Vedkommende er isolert hjemme og har det etter forholdene bra. Vedkommende følges opp av kommunen.

Kommuneoverlegen har iverksatt tiltak for å finne fram til personer som kan ha vært utsatt for smitte, slik at disse kan få oppfølging og nødvendig informasjon.
 

Viktig påminnelse

Samfunnsmedisinsk enhet benytter anledningen til å minne befolkningen om at man skal ringe til fastlege hvis man tenker at man kan være smittet av koronavirus. Utenfor fastlegens åpningstid skal man ringe legevakt. Det er veldig viktig å ikke møte opp direkte verken på legevakten eller hos fastlegen. Dette for å forhindre at lege og annet helsepersonell blir smittet.

Tlf. til legesentrene i Løten:

Løten legesenter: tlf. 62 56 42 00
Bristol legesenter: tlf.
62 54 70 70

Legevakt tlf. 116 117
 

For mer informasjon:


Se også: