- Det er betryggende å se at systemet med smitteoppsporing virker, sier ordfører Marte Larsen Tønseth, som nå må belage seg på å være hjemme til 18. mars.

Hun ønsker ikke å gi flere opplysninger av hensyn til personvernet til andre. Hun oppfordrer sambygdingene til å følge de råd som gis for å begrense videre smitte. 

Kommuneoverlege Yvonne Hagerup Minsaas forteller at de som har vært i kontakt med ordfører og varaordfører de siste dagene ikke har grunn til å bekymre seg. - Ettersom de ikke har symptomer anses smitterisikoen som lav. Hjemmekarantene er et føre-var tiltak i tilfelle symptomer skulle oppstå. Folkehelseinstituttet skriver at: «Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte». 
 

Du kan lese mer om hjemmekarantene her:


Kontaktpersoner i Løten kommune:

Kommunalsjef velferd, Arne Jørstad, , tlf. 934 32 079, arne.jorstad@loten.kommune.no

Ordfører Marte Larsen Tønseth, tlf 905 49 707.

Se også: