Oppdatert 15. mars:


(Pressemelding 11. mars 2020)

 

Råd vedr. arrangementer fra kommuneoverlegene i Hamarregionen

Kommuneoverlegene i Hamarregionen har de siste dagene hatt en enorm pågang på telefon fra personer som ønsker råd i forbindelse med møter, konferanser og andre typer arrangementer.

- Behovet for informasjon er stort, forteller Ketil Egge, kommuneoverlege i Hamar, og vi har utarbeidet generelle råd vedr. arrangementer, møter og sammenkomster som gir lik praksis i alle de fire kommunene i Hamarregionen.

Med disse rådene ønsker vi å gjøre flere arrangører og andre i stand til å ta velbegrunnede beslutninger på egen hånd.
 

Utsett det som ikke må gjennomføres akkurat nå

For å begrense smitte er det generelle rådet å utsette eller avlyse alle arrangementer som det ikke er nødvendig å gjennomføre akkurat nå. Men ordinære fritidsaktiviteter anbefales å gjennomføre som vanlig.

- Vi mener det er klokt å være litt restriktiv i denne fasen, sier Egge, og håper at dette blir positivt mottatt blant innbyggerne. - Utover disse rådene må selvfølgelig enhver innbygger gjøre egne vurderinger rundt deltakelse på alle typer arrangement og sammenkomster. En slik vurdering inkluderer blant annet egen helsetilstand.


Konserter og liknende arrangementer vurderes spesielt

Folkehelseinstituttet har i dag sendt ut anbefaling om å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefaler Folkehelseinstituttet risikovurdering før gjennomføring.

- For konserter og liknende arrangementer er det vanskelig å gi generelle råd fordi arrangementene er så forskjellige, sier Ketil Egge. - Her må fortsatt hvert arrangement vurderes for seg, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Vi kommuneoverlegene har dialog med mange arrangører om nettopp dette.
 

Bruk Skype og web

For møter, kurs, konferanser og lignende oppfordrer Ketil Egge til å være digital. - Nå er anledningen til å øke bruken av Skypemøter, webkonferanser og lignende.
 

Hvis du er syk, være hjemme

Ved siden av råd for hva som skal gjennomføres og ikke, er det én regel som er spesielt viktig akkurat nå: Hvis du har luftveissymptomer som tett nese, sår hals, hoste eller feber, skal du ikke delta på arrangementer og sammenkomster.
 

Her er rådene fra kommuneoverlegene i Hamarregionen:

 • Viktig! Ingen som har luftveissymptomer som tett nese, sår hals, hoste eller feber, skal delta på arrangementer og sammenkomster.
   
 • Alle arrangementer som det ikke er nødvendig å gjennomføre nå og som kan utsettes, anbefales utsatt.
   
 • Alle arrangementer, utenom normal drift og aktivitet, som møter, sammenkomster osv. hvor mer enn 50 personer er samlet, anbefales utsatt.
   
 • Arrangøren er ansvarlig for å gjøre de nødvendige vurderinger på bakgrunn av disse rådene.
   
 • Enhver innbygger må også gjøre egne vurderinger om deltakelse på alle typer arrangement og sammenkomster
   
 • Idrettsarrangement (turneringer, cuper etc. med stort publikum):
  Avlysning eller utsettelse anbefales.
   
 • Fritidsaktiviteter:
  Det ordinære kultur- og fritidstilbudet anbefales å gjennomføre som vanlig.
   
 • Foreldremøter, skoleforestillinger etc:
  Denne type sammenkomster som det ikke er nødvendig å gjennomføre nå, anbefales utsatt.
   
 • Kino: 
  Kinoforestillinger kan inntil videre kjøres som vanlig, men det gjøres en vurdering i forhold til store saler.