Eksamener avlyses

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

25. mars besluttet Regjeringen å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjeringen vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister utredes videre
Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi  legger ut informasjon så snart vi vet mer.


Skoler og barnehager er stengt

De nasjonale tiltakene fortsetter, og skoler og barnehager er stengt til og med 13. april:

  • Les mer om de nasjonale tiltakene som forlenges

 

Meldingen om at alle landets skoler skal stenge kom samtidig med at kommunene i dag holdt sin pressekonferanse.

– Dette er et tiltak for å begrense smittespredningen, sa kommunedirektør Christl Kvam i Hamar kommune.

De enkelte kommunene jobber nå for å tilpasse fjernundervisning og hjemmeoppgaver til de ulike aldersgruppene. Lærerne vil kunne være på skolene, men elevene skal holdes hjemme. I første omgang gjelder dette for to uker.

Kommuneoverlege Ketil Egge beskrev en ekstrem utvikling i antallet potensielt smittede.

– Dette eskalerer svært raskt. Vi har hatt en stor økning i testing. Søndag ble 100 personer testet, tirsdag var tallet oppe i 3.000. Dette er en ekstrem situasjon som krever strakstiltak, sa kommuneoverlegen.


Samfunnskritiske funksjoner

– De enkelte kommunene ser nå på løsninger for at foreldre som innehar samfunnskritiske roller fortsatt kan dra på jobb. Informasjon om dette vil komme fra hver enkelt kommune, sa kommunedirektør Kaia Eide Drønen i Stange kommune.

Stenging av skoler og barnehager er et tiltak som får stor innvirkning på hverdagen i kommunene våre. 

– Vi samler oss nå nasjonalt om tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av koronavirus, sa rådmann Jørn Strand fra Ringsaker.

Andre tiltak

I tillegg til stenging av skoler og barnehager, blir voksenopplæringstilbudet i de fire kommunen stengt. Det samme gjelder fritidsaktiviteter i kommunal regi.

– Vi anbefaler idrettslag og andre lag og foreninger å ta en pause i sine aktiviteter. Det går også ut en anbefaling til treningssentre og svømmehaller om å stenge, sa rådmann Tollef Imsdalen i Løten kommune.

Meldingen om at alle landets skoler skal stenge kom samtidig med at kommunene i dag holdt sin pressekonferanse.

– Dette er et tiltak for å begrense smittespredningen, sa kommunedirektør Christl Kvam i Hamar kommune.

De enkelte kommunene jobber nå for å tilpasse fjernundervisning og hjemmeoppgaver til de ulike aldersgruppene. Lærerne vil kunne være på skolene, men elevene skal holdes hjemme. I første omgang gjelder dette for to uker.

Enorm smittespredning

Kommuneoverlege Ketil Egge beskrev en ekstrem utvikling i antallet potensielt smittede.

– Dette eskalerer svært raskt. Vi har hatt en stor økning i testing. Søndag ble 100 personer testet, tirsdag var tallet oppe i 3.000. Dette er en ekstrem situasjon som krever strakstiltak, sa kommuneoverlegen.

Samfunnskritiske funksjoner

– De enkelte kommunene ser nå på løsninger for at foreldre som innehar samfunnskritiske roller fortsatt kan dra på jobb. Informasjon om dette vil komme fra hver enkelt kommune, sa kommunedirektør Kaia Eide Drønen i Stange kommune.

Stenging av skoler og barnehager er et tiltak som får stor innvirkning på hverdagen i kommunene våre. 

– Vi samler oss nå nasjonalt om tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av koronavirus, sa rådmann Jørn Strand fra Ringsaker.

Andre tiltak

I tillegg til stenging av skoler og barnehager, blir voksenopplæringstilbudet i de fire kommunen stengt. Det samme gjelder fritidsaktiviteter i kommunal regi.

– Vi anbefaler idrettslag og andre lag og foreninger å ta en pause i sine aktiviteter. Det går også ut en anbefaling til treningssentre og svømmehaller om å stenge, sa rådmann Tollef Imsdalen i Løten kommune.