Kriseledelsens arbeid er over i en slags driftsfase hvor det blir mye likt fra dag til dag og vi stopper derfor oppdateringen av denne artiklen 2. april. 

2. april:

Fast morgenmøte i kriseledelsen. Planlegging av ulike scenarior etter påske. Vurdering ang stengte idrettsanlegg etter at Helsedirektoratet har åpnet opp for organisert trening med begrensninger. Kriseledelsen besluttet å vente til det foreligger kriterier fra de enkelte forbundene. Oppdateringer på nett.

1. april:

Formannskapsmøte og kommunestyremøte ble arrangert som nettmøter. Kommunestyret fikk en lang orientering om kriseledelsens arbeid ifm koronaviruset. Ingen nye smittetilfeller. 

31. mars:

Fast morgenmøte i kriseledelsen. Prøvemøte med politikerne. Oppdateringer på nett. Nyhetsskriv fra fylkesmannen. Ingen nye smittetilfeller. 

30. mars:

Fast morgenmøte i kriseledelsen. Forberedelse til politiske møter på onsdag. Rapportering til fylkesmannen. Noen oppdatering er på Facebook. Ingen nye smittetilfeller. Brev sendt ut til lokalt næringsliv. 

28.-29. mars:

Helg. Orientering om 1 nytt smittetilfelle hver dag (fredag, lørdag og søndag). Noen oppdateringer på Facebook.

27. mars:

Fast morgenmøte i kriseledelsen. Pressekonferanse med kommuneoverlegene og ordførerne. Rapportering til fylkesmannen. Skypemøte med fylkesmannen. Flere oppdateringer på nett og Facebook. SMS-hilsen til innbyggerne. 

26. mars:

Fast morgenmøte i kriseledelsen. To nye smittetilfeller i går kveld, ingen nye i dag. Flere informasjonsskriv fra fylkesmannen. Flere oppdateringer på nett og Facebook. Innkalling til politiske møter 1. april sendt ut. Jobber videre med de tekniske løsningene for dette. Det jobbes også med kompetansekartlegging blant de ansatte. Planlegger utsending av nye sms før helga. 

25. mars:

Fast morgenmøte i kriseledelsen. Flere informasjonsskriv fra fylkesmannen. Eksamen avlyst for 10. trinn, samt skriftlig for videregående. Flere oppdateringer på nett og Facebook. 

24. mars:

Fast morgenmøte i kriseledelsen. Fokus på situasjonen på Løten helsetun etter at en ansatt har fått påvist smitte og hele avdelingen er isolert. Pressemelding ut om dette, også sendt kommunestyret. Møte med tillitsvalgte. Informasjon sendt ut internt. Nasjonale tiltak forlenges til etter påske. Flere oppdateringer på nett og Facebook. 

23. mars: 

Fast morgenmøte i kriseledelsen. Rapport sendt fylkesmannen. Ny orientering sendt kommunestyret fra ordfører. Samtaletelefon opprettet i samarbeid med Løten Røde kors. Ny midlertidig legevakt opprettet ved Vikingskipet i Hamar. Pressemelding sendt ut om dette. Flere oppdateringer på nett og Facebook. Varsel om to nye smittede på kvelden. Informasjonstiltak om dette. 

Generelt i uke 12:

Ett eller flere daglige møter i kriseledelsen/beredskapsgruppe. Flere møter innenfor de enkelte kommunalsjef-områdene. Alle virksomheter planlegger daglig i tråd med nasjonale anbefalinger, som endres fortløpende. Flere daglige oppdateringer på nett og i sosiale medier. Vi deler informasjon som kommer fra nasjonalt og regionalt nivå. Daglig dialog med fylkeskommunale og regionale myndigheter, samt rapportering i kommunens sikkerhets- og beredskapssystem. Det informeres også internt i kommunen gjennom intranett, e-post og generell informasjon i linja.


21. mars:

Kriseledelsen bekjentgjorde at kommunen hadde fått sitt 4. bekreftede smittetilfelle. 

20. mars:

Skypemøte med Fylkesmannen. Nye kjøreregler fra fylkesmannen. Dato satt for kommunestyremøte arrangert som fjernmøte; 1. april. Informasjonsmail til kommunestyret fra ordfører. 

19. mars:

Forberedelser av lokal samtaletelefon. Forberedelser av evt. mottakssenter. Forberedelser for en evt. omdisponering av personell. Stenging av lekeplasser etter råd fra kommuneoverlegene. Forberedelser av politiske møter som fjernmøter. Utsending av mer intern info. til de ansatte inkl en hilsen fra ordfører. Rapport sendt fylkesmannen.  

18. mars:

Kriseledelsen informerte om 3. smittetilfelle. Ordfører sendte informasjonsmail til kommunestyret. 
Informasjon utsendt til foreldre om hjemmeundervisning i barneskolen.

17. mars:

Det sendes ut to pressemeldinger fra kommuneoverlegene i Hamarregionen. Den ene er en presisering av hva man skal gjøre hvis man har luftveissymptomer. Den andre er en utdyping rundt barns sosiale samvær med hverandre. 

Generelt i uke 11:

Ett eller flere daglige møter i kriseledelsen/beredskapsgruppe. Flere møter innenfor de enkelte kommunalsjef-områdene. Alle virksomheter planlegger daglig i tråd med nasjonale anbefalinger, som endres fortløpende. Flere daglige oppdateringer på nett og i sosiale medier. Vi deler informasjon som kommer fra nasjonalt og regionalt nivå. Daglig dialog med fylkeskommunale og regionale myndigheter, samt rapportering i kommunens sikkerhets- og beredskapssystem. Det informeres også internt i kommunen gjennom intranett, e-post og generell informasjon i linja.

15. mars:

Det sendes ut felles sms til alle innbyggerne i Hamarregionen, samt en pressemelding. Disse inneholder en innstendig oppfordring fra kommuneoverlegene om å begrense sosial omgang og holde seg hjemme så mye man kan. Vi deler siste pålegg/anbefalinger fra nasjonale myndigheter. Løten helsetun stenges for publikum og andre eksterne.


14. mars:

Utendørs idrettsanlegg stenges.


13. mars:

Servicekontoret stenges. Skoler og barnehager har planleggingsdag. Barnehager og barneskoler planlegger tilbud til barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Ungdomsskola planlegger nettundervisning fra uke 12. Politiske møter neste uke avlyses. Det sendes ut sms til alle innbyggerne fra ordfører. Det gis presiseringer/anbefalinger som gjelder sosiale samvær/barns lek og reiser til fritidsbolig.


12. mars:

Kriseledelsen ble formelt satt. Kommunale fritids- og kulturtilbud stenges. Nav veiledningssenter stenges. Kommunen starter å registrere helsearbeidere som kan stille opp ved behov. Kommunene i Hamarregionen har felles pressekonferanse om at skoler og barnehager stenges. Rett etterpå besluttes det at alle landets skoler og barnehager stenges.


Innledende fase før 12. mars:


11. mars:

Kommuneoverlegene i Hamarregionen sender ut retningslinjer for arrangement. Flere arrangement avlyses. Smittetilfelle nr 2 registreres i Løten.


10. mars:

Kommunen informerer om at ordfører og varaordfører er satt i hjemmekarantene pga kontakt med en som er bekreftet smittet.


9. mars

Det første smittetilfellet registreres i Løten. Helsetjenesten driver smittesporing og gir informasjon om karantene til de som har hatt nærkontakt med vedkommende. Kommunen sender ut pressemelding og informerer i egne kanaler.


7. mars:

Kommuneledelsen og kommuneoverlegen har tett dialog med arrangør av fest i Løtenhallen om tiltak for å hindre smitte.


Generelt: 1. mars - 12. mars:

Vi øker informasjon til innbyggere gjennom nettsider og sosiale medier. Det er daglige møter i beredskapsgruppa/kriseledelsen. Her er kommuneoverlegen også representert. Nasjonale og regionale råd og anbefalinger deles i våre kanaler.


Generelt for februar:

Det er først ukentlige møter mellom beredskapskoordinator, kommuneoverlege og kommunalsjef velferd. Deretter trappes dette opp til flere møter i uka (etter behov). Det kommer tett og god informasjon via Fylkesmannen. Informasjon sendes ut til aktuelle kommunale virksomheter og den kommunale beredskapsplanleggingen er godt i gang. Kommunens smittervernplan oppdateres/ferdigstilles i begynnelsen av februar. Fylkesmannen har faste Skype-møter hver fredag.


4. februar

Kommuneoverlegene sender ut felles informasjon om pandemiplanlegging. Det er satt gul beredskap i kommunene og fylkeskommunen.


3. februar

Utvidet ledermøte med alle kommunens virksomhetsledere får informasjon om situasjonen og jobber med kontinuitetsplanlegging for sine egne virksomheter. Dette betyr at det planlegges hvilke tjenester som er viktigst og opprettholde og hvordan dette gjennomføres ved stor fravær. Felles kontinuitetsplan ferdigstilles senere samme uke.


31. januar

Det første av mange Skype-møter med Fylkesmannen. Informasjonsutveksling og beredskapsplanlegging. Samme dag sendes det ut felles informasjon til legene i Hamarregionen fra våre kommuneoverleger (Samfunnsmedisinsk enhet).


I perioden fra 22. janaur - 29. janaur

Det mottas flere henvendelser fra Fylkesmannen. Kriseledelsen besvarer disse, videresender informasjon internt til virksomheter og starter beredskapsplanleggingen lokalt.


22. januar:

Første henvendelse fra Fylkesmannen om korona.