Fra Folkehelseinstituttet og HelseNorge:


Om kommunens rolle som arbeidsgiver