Midlertidig legevakt for luftveisinfeksjoner  

Det er opprettet en ny midlertidige legevakt for luftveisinfeksjoner ved Vikingskipet i Hamar. Hit vil pasienter blir henvist for undersøkelse via fastlegene sine og ordinær legevakt. Ingen skal møte opp her uten at det er avtalt med fastlegen eller 116 117. De som har fått avtale om å møte opp på luftveislegevakten ved Vikingskipet, må vente på tur utenfor i egen bil. 

  • Les om midlertidig legevakt her


Trenger du noen å snakke med?

Føler du deg alene og trenger noen å snakke med? Løten kommune har sammen med Løten Røde kors opprettet en samtaletelefon.

Telefonnr er 908 91 930. (åpent kl. 11:00-22:00)
Telefonen er beregnet for de som trenger å slå av en prat og er ikke for faglige spørsmål om korona.

 

Informasjon fra legesentrene i Løten

Følg @løtenlegene på Facebook:

De som har behov for legehjelp ikke må være redde for å kontakte oss, men ta kontakt i forkant (på telefon eller digitalt), slik at vi kan vurdere hvordan vi skal ta imot dere. Personer som har behov for øyeblikkelig hjelp er selvsagt alltid velkomne.

Planlagte kontroller og ting som kan vente tas ned til et minimum en tid framover. Vi prøver å løse mest mulig per e-konsultasjon, video-konsultasjon og telefon. Det kan nok bli kø på telefonen i blant, men vi prøver så godt vi kan å hjelpe alle. Vi må sammen prøve å løse dette best mulig! Situasjonen endrer seg raskt.  

 

Helsestasjonen/ helse og familie

Helsestasjonen er åpen, men det er nå kun konsultasjoner med de minste barna, samt konsultasjoner som inneholder vaksinasjon som gjennomføres på helsestasjonen.

  • For andre henvendelser, ring oss på tlf. 62 56 41 60 

Helsestasjon for ungdom åpnet igjen den 29. april. 


Jordmor-tjenesten

Kontroller gjennomføres som vanlig. Det er ønskelig at det kun er den gravide som møter. Far, medmor, søsken osv. bør ikke være med. Skulle den gravide ha symptomer på luftveisinfeksjon bes hun om å bli hjemme og ta kontakt på telefon.

 

NAV Løten

For å forebygge spredning av koronaviruset er veiledningssenteret ikke bemannet. Det er mulig å benytte PC i som vanlig. Veiledningssenteret er åpent for betjening på PC alle hverdager kl. 09:00 - 15:00. Ved akutt behov/ krise kan veileder kontaktes direkte på telefon 948 51 485 (mandag, onsdag og fredag kl. 09:00 – 11:00).

Henvendelser tas imot via:

Fra den 6. april kan du søke om økonomisk sosialhjelp digitalt!


Bostøtte

Vi henviser til å benytte nettsøknad. Servicekontoret er stengt for besøkende inntil videre og har ikke mulighet til å personlig hjelp med bostøtte. Man kan benytte PC i NAV sitt veiledningssenter. 


Helsetunet er stengt for besøkende

Løten helsetun er nå stengt for pårørende og andre eksterne. Dette gjøres for å beskytte beboerne som er i en risikogruppe.

Resepsjon tlf. 62 56 41 01/ Epost: Helsetunet-resepsjon@loten.kommune.no


Hjemmebasert omsorg (hjemmesykepleie)

Vakttelefonene våre er døgnbemannet: 

  • tlf. 995 06 714
  • tlf. 995 06 711

Kontaktinfo virksomhetsleder:
Cecilie Nilsen, Cecilie.Nilsen@loten.kommune.no
tlf. 62 56 41 01 eller  92 45 40 87


Kvennhaugen dagsenter

Kvennhaugen er nå stengt for besøk.


Frivilligsentralen

Frivilligsentralen er stengt inntil videre, men leder Torild Edvardsen er tilgjengelig på telefon i disse tidene
Tlf. 62 59 00 66/ 480 92 804.

Mandag - torsdag kl. 09:00-14:00
Fredag kl. 09:00-12:00

Frivilligsentralen kan hjelpe til med innkjøp for de som ikke har mulighet selv.
 


Vi søker etter pensjonerte helsearbeidere!

Er du pensjonert helsearbeider og har mulighet til å bidra?
Løten kommune forbereder seg på en situasjon der vi vil ha økt behov for helsepersonell i våre tjenester.

Vi ønsker å lage en liste over potensielle personer å kontakte ved et eventuelt behov.

Vil du stå på liste?
Vi ber om at de som kan stå på en slik liste sender en mail til post@loten.kommune.no eller ringer oss på tlf. 62 56 40 00. De opplysningene vi trenger er navn, telefonnummer og type helsearbeider.