Rapportere symptomer på korona

(22. mars:) Folkehelseinstituttet ber om at de som har symptomer på korona, men ikke er innenfor kriteriene for testing, rapporterer seg inn via ny nettløsning.


Symptomer på korona

 

Hvem testes?

Pr nå (21. mars) testes de som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig oppfyller en eller flere av disse kriteriene:

 • Har behov for innleggelse.
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Dersom flere syke i samme husstand oppfyller kriteriene, kan det være aktuelt å teste bare en av dem.
Det betyr at du ikke trenger å kontakte koronatelefonen, lege eller legevakt for å be om testing hvis disse kriteriene ikke er oppfylt.
 

Ikke møtt opp hos lege eller legevakt! 

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Dette er de nasjonale rådene. Kommuneoverlegene i Hamarregionen anbefaler 2 dager.

Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.


Koronatelefon for Hamarregionen: 

Kommunene i Hamarregionen har opprettet en lokal koronatelefon som du kan ringe hvis du likevel har spørsmål om du kan være smittet eller bør i karantene. Bruk dette nummeret, heller enn å ringe fastlegen din. Vær snill og ikke ring dette nummeret for andre typer henvendelser. Telefonen er betjent av helsepersonell. Det må påregnes ventetid på telefonen.

Tlf. 477 70 075 (alle hverdager kl. 09-21 og lørdag-søndag kl. 11:00-17:00)

Koronatelefonen svarer på spørsmål om:

 • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
 • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
 • Trenger jeg å ta koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært utenlands de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.


Teststasjon

Teststasjonen for koronasmitte er kun for personer med henvisning fra koronatelefonen. Ikke møt opp uten avtale, men ring 477 70 075.


Se også: