Siden mange ansatte har hjemmekontor har vi samlet litt informasjon her om hvordan de ulike virksomhetene vil bli kontaktet:

  Sentralbordet vårt på tlf. 62 56 40 00 er åpent kl. 09:00-15:00 alle hverdager.

  Send post til oss digitalt!


  Skoler:

  Kontakt rektor via e-post eller telefon.

   

  Barnehager:

  Kontakt barnehagestyrer via e-post eller telefon:

  Skøienhagan barnehage:
  Ingrid Bjørnstad, ingrid.bjornstad@edu.loten.kommune.no
  Tlf. 902 29 813 eller 478 82 644.

  Ryli barnehage:
  Iren Skyltbekk, iren.skyltbekk@edu.loten.kommune.no
  Tlf. 469 46 966

  Jønsrud barnehage:
  Tove Paulsen Trætteberg, tove.paulsen.traetteberg@edu.loten.kommune.no
  Tlf. 95 79 50 54

  Lund barnehage:
  Gunn SlettvoldGunn.Slettvold@edu.loten.kommune.no
  Tlf. 986 37 495

  Ådalsbruk barnehage:
  Kjersti Benningstad, kjersti.benningstad@edu.loten.kommune.no
  Tlf. 62 56 42 92


  Voksenopplæring

  Henvendelse skjer til leder:
  Toril Mellum, Toril.mellum@loten.kommune.no
  Tlf. 957 49 164
   

  Skatteoppkrever

  Epost: skatteoppkrever@loten.kommune.no
  I helt nødvendige tilfeller kan det ringes tlf. 991 24 173.
  I helt nødvendige tilfeller kan konsulent ved skatteoppkrever kontor nås på mob: 477 85 102

   

  Økonomi/regnskap/faktura

  Epost: faktura@loten.kommune.no
  I helt nødvendige tilfeller kan det ringes tlf. 456 33 546


  Personal og lønn 

  Ved lønnsspørsmål benyttes som vanlig e-post: lonn@loten.kommune.no
  Andre henvendelser: direkte til saksbehandlere pr e-post eller telefon.


  Eiendom:

  Virksomhetsleder Erik Adolfsen, erik.adolfsen@loten.kommune.no
  Tlf. 952 32 815


  Teknisk drift:

  Vann og avløp, vegvedlikehold.
  Vakttelefon vann og avløp: 951 54 466
  Virksomhetsleder John Olav Løkken: john.olav.lokken@loten.kommune.no
  Tlf: 906 86 612

  Forøvrig er alle ansatte i teknisk drift tilgjengelige:

   

  Teknisk forvaltning:

  Virksomhetsleder kan kontaktes for overordna planer og kommunale arealplaner:

  Kristin Ødegård Bryhn, kristin.odegard.bryhn@loten.kommune.no
  Tlf. 915 58 947.

  Alle ansatte er tilgjengelig og kan svare innen sine områder. Byggesak, GIS/kart, oppmåling reguleringsplan, eiendomsskatt, kart og megleropplysninger, adressering, samt miljø, klima, fallvilt, forurensing osv:

   

  Kultur og kommunikasjon:

  Virksomhetsleder Bente Hagen, bente.hagen@loten.kommune.no
  Tlf. 922 12 894

  Ansatte kan kontaktes som vanlig pr e-post og telefon.

   

  Helsestasjonen/ helse og familie

  • Tlf. 62 56 41 60 

   

  NAV Løten

  Henvendelser tas imot via:

   

  Helsetunet 

  Resepsjon tlf. 62 56 41 01/ Epost: Helsetunet-resepsjon@loten.kommune.no


  Hjemmebasert omsorg (hjemmesykepleie)

  Vakttelefonene våre er døgnbemannet: 

  • tlf. 995 06 714
  • tlf. 995 06 711

  Kontaktinfo virksomhetsleder:
  Cecilie Nilsen, Cecilie.Nilsen@loten.kommune.no
  tlf. 62 56 41 01 eller  92 45 40 87

   

  Kontaktinformasjon til alle kommunens ansatte finner du her: