Hver skole gjør sine tilpasninger. Innholdet i opplæringen vil bli delt med elevene gjennom Skooler, OneNote og /eller IllustrasjonsbildeTeams.  

Forventninger til elevene kommer fram på den enkeltes arbeidsplaner. 

Utgangspunkt er at lærerne er tilgjengelig for elevene i et gitt tidsrom tilpasset hver skole, enten per e-post, telefon eller Teams. Den øvrige tiden av arbeidsdagen skal lærerne bruke til å forberede undervisningsopplegg og skoleutviklingsarbeid.  

En normal skoledag består av perioder med konsentrert jobbing, perioder med alternative læringsaktiviteter, perioder med fysisk aktivitet og pauser. Vi anbefaler at foreldre hjelper barna med å lage en god struktur på dagene. Ellers er en viktig rolle for dere foreldre å støtte, oppmuntre og motivere for skolearbeid, slik at vi sammen hjelper barna videre i sin utvikling.  

Kommunikasjon mellom hjem og skole vil fortsatt foregå via Visma Flyt Skole. Registrering av syke barn gjøres på vanlig måte selv om vi nå ikke samles fysisk på skolen. 

Vi er klar over at noen områder i kommunen våre kun dekkes av mobilt bredbånd. Mobilselskapene ICE og Talkmore har gitt tilbakemelding om at de kommer til å være mer fleksibel med mobilbredbånd i perioden framover. Innbyggere i aktuelle områder som har avtaler med mobilselskap om mobilt bredbånd, oppfordres til å ta direkte kontakt med sin leverandør. 

Vi må være forberedt på at vi kan møte treghet og/eller nedetid i digitale verktøy når vi nå har startet opp med fjernundervisning over hele landet på mandag denne uka.  

Av elever i ungdomsskolen forventes det at de jobber med oppgaver de har fått hjemme og at innleveringsfrister overholdes. Det er daglig opprop på Teams kl. 09.00 og kl. 12.00. Fravær blir ført som vanlig og ved sykdom må dette meldes via Visma fra foresatte. Elevene har fått en oversikt over hvilke lærere som er tilgjengelig når i forhold til spørsmål og svar i forbindelse med de ulike fagene, og oppgavene som er gitt. Mye informasjon og veiledning vil foregå i klassechatter på Teams. Elever har fått føringer på hva som er akseptabel oppførsel i chattene og konsekvens ved brudd på ulike retningslinjer som er gitt.


Med vennlig hilsen 
 
Inger Torun Holmgren 
Kommunalsjef Oppvekst