Situasjonen med spredning av koronaviruset berører alle samfunnsfunksjoner. Matvareforsyningen er en kritisk samfunnsfunksjon. Dette innebærer at også den kommunale landbruksforvaltningen har en rolle til å bidra for å holde aktiviteten i landbruket gående så normalt som mulig. Vi ønsker her å gi informasjon om noen forhold aktører innen landbruket kan ha nytte av.

Beredskapsplan – dyrehelse
Den 12. mars sendte Hedmarken landbrukskontor en e-post til alle husdyrbrukere om å planlegge for en akutt situasjon med sjukdom. Etter dette har andre bl.a. vist til beredskapsplanen i KSL. Det er viktig at alle husdyrbrukere har planene klare for en situasjon, hvor den som har ansvar for husdyrstellet blir sengeliggende.

Med den kunnskapen vi har i dag skal korona-viruset ikke være en utfordring knyttet til dyrehelsa. Norske husdyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker. Dere finner mer informasjon omkring korona-viruset og produksjonsdyr på Mattilsynets nettsider.  

Om det skulle oppstå en akutt situasjon, hvor dere føler at dere ikke rår over situasjonen, kan dere ta kontakt med landbrukssjef Jørn-R. Follum på telefon 416 58 529.

Sesongarbeidskraft
Mange er avhengig av ekstrahjelp i tida framover. De fleste må nok være forberedt på at det kan bli utfordrende å få den utenlandske arbeidskraften man har vært vant til. For de arbeiderne som har fått oppholdstillatelse/arbeidstillatelse er det mulig å komme inn i Norge, dog med pålagt 14 dagers karantene. Mer om innreise til Norge finner dere her.

For de som ønsker å melde behov for sesongarbeidskraft eller ønsker å søke etter ledig arbeidskapasitet, kan gjøre dette på: https://arbeidsplassen.nav.no/  eller http://www.landbrukstjenester.no/

Regjeringen arbeider for tiden med å finne en løsning med forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere som allerede er i Norge. Mer om dette finner dere her.  

Hedmarken landbrukskontor
Fra mandag 23. mars har alle ansatte på Hedmarken landbrukskontor hjemmekontor.
Vi er tilgjengelige på telefon og e-post; se våre nettsider.