Hans faste stilling som ungdomskoordinator vil  i perioden bli fordelt på andre, med unntak av rollen som SLT-Kristian Øverbykoodinator. - Jeg tar med meg også SLT funksjonen videre. Det er viktig at dette opprettholdes og at de tverrfaglig arenaene Løten har fortsatt videreutvikles. Dette er viktig for Løtenskolen som helhet og også viktig for Ådalsbruk skole.

Planen er at ungdomskontakt Mona Nygaard går inn som leder ved Ungdommens hus og sekretær for BUK (Barn og unges kommunestyre).


Trygge og gode læringsmiljøer

-Motivasjonen for å ta denne utfordringen er at jeg ser på det som spennende og veldig motiverende å få jobbe sammen med de gode lærerne, barneveilederne, miljøarbeidere, Sfo og foreldrene på Ådalsbruk, for sammen å skape trygge og gode læringsmiljøer for barn og unge. Her gjøres det allerede en god jobb, og det blir viktig å videreføre og utvikle dette videre.

Kristian (40) er utdannet allmennlærer og har i tillegg utdanning i blant annet sosialpedagogikk og organisasjon og ledelse. Han har arbeidserfaring fra både skolen, Nav og Konfliktrådet.
- Jeg har i alle mine jobber blant annet ledet arbeid som er rettet mot oppvekst, barn og unges levekår. Dette har jeg også fortsatt med i min stilling som ungdomskoordinator i Løten, forteller han.

Nå gleder jeg meg til å bruke min kompetanse sammen med alle de som jobber ved Ådalsbruk skole til det beste for barn og unge ved Ådalsbruk.


Godt forberedt

Krsitian forteller at han i en periode nå har hatt overlapping med rektor Heidi Amundsen før hun slutter i stillingen, og føler seg nå ganske forberedet og klar for å fungere som rektor.

-Jeg har hatt flere møter med Heidi for å få bedre innsikt og oversikt over driften ved Ådalsbruk. I tillegg har jeg deltatt på rektormøtene som Løten har. Jeg har også hatt løpende dialog med kommunalsjef og skolefaglig rådgiver. Det har også vært en del fagsystemer og lignende å sette seg inn i. 


Glad for en god løsning

Konstitueringen vil vare til 1. august, og kommunalsjef for oppvekst Inger Torun Holmgren forteller at stillingen som rektor vil bli utlyst i denne perioden. 

- Jeg er veldig glad for at vi har dyktige ansatte i organisasjonen som kan gå inn og ta på seg andre oppgaver og ansvar, og ivareta et godt læringsmiljø ved Ådalsbruk skole.