- Det er en svært krevende tid vi nå opplever for næringslivet, samfunnet og kommunen, sier ordfører Marte Larsen Tønseth. - Mange har opplevd å gå fra full drift til full stans over natta mens utgiftene fortsatt løper. Mange har aldri vært i en situasjon hvor man må permittere hele eller deler av arbeidsstokken. Flere opplever frykt og usikkerhet. Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon.

Næringskontakt Berte S. Helgestad forteller at det har kommet flere tiltakspakker fra staten som hun anbefaler lokalt næringsliv å sette seg inn i. - Nylig kom en ny pakke som skal bidra til at virksomheter som står i denne vanskelige situasjonen kan få hjelp til å betale faste utgifter. Denne pakken blir detaljert i løpet av neste uke.

Ordfører og næringskontakt ønsker å høre om tiltakene som er iverksatt bidrar til å hjelpe bedriftene gjennom denne situasjonen, samt hva som er viktigst for den enkelte bedrift. De oppfordrer derfor lokalt næringsliv til å gi tilbakemelding på disse spørsmålene:

  • Hvilke konsekvenser har koronakrisen for din bedrift?
  • Hvordan treffer tiltakspakkene og virkemidlene fra staten?
  • Hva slags støtte eller hjelp er viktig for din bedrift?

Løten kommune følge opp med et digitalt møte på Teams mandag 6. april kl. 15.00 – 16.00.
- Her er næringslivet invitert med for å drøfter situasjonen og hvordan vi sammen skal ta dette videre, forteller Helgestad. I brevet til næringsaktørene er det vedlagt en link til dette møtet.

Helgestad oppfordrer også aktørene til å følge med på nettsidene til kommunen og Hamarregionens utvikling og reiseliv for praktisk informasjon og ulike webinarer.

- Selv om det er restriksjoner for fysiske møter nå har vi mulighet til å møte næringslivet i digitale møter eller gjennom telefonsamtaler, forteller Helgestad.

- Ta vare på hverandre og lytt til rådene som blir gitt fra myndighetene, avslutter ordfører Marte Larsen Tønseth i brevet til næringslivet.

Kontaktpersoner:

Ordfører Marte Larsen Tønseth, Marte.Larsen.Tonseth@loten.kommune.no, telefon  90 54 97 07.
Næringskontakt Berte S. Helgestad, berte@hamarregionen.no, telefon 99 51 25 12.

Se brevet til næringslivet her