- Vi bruker tiden godt fram til 20. og 27. april til å forbereder oss på å ta imot først barnehagebarna og deretter 1. -4. trinn på en trygg måte som tilfredsstiller myndighetenes krav til smittevern, sier kommunalsjef Inger Torun Holmgren.

Nasjonalt jobber nå faggrupper i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole for å lage veiledere og opplæringsmateriell i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres og rutiner ved henting og levering i barnehagen mm.

- Det er mange som har spørsmål til oss nå, som vi ikke har svaret på før etter påske. Regjeringen har varslet at veilederen vil være klar senest 16. april. Vi ber derfor alle om å slappe av gjennom påske og så vil vi besvare spørsmålene deres etter at dette er klart, sier Holmgren.

Regjeringen skriver at det blir unntak fra plikten til å gå på skole for barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Kommunene skal også fortsatt gi et skoletilbud til alle utsatte barn og unge, også de over 4. trinn.

Hjemmeundervisningen vil fortsette for 5.-7. trinn og ungdomstrinnet slik nasjonale myndigheter legger opp til.