Vi gleder oss også til å få henne som kollega i lederteamet i oppvekst fra skolestart i august, avslutter kommunalsjefen.Ingrid Maria Ulheim


Om Ingrid Maria Ulheim (50):

Hun arbeider for tiden som rektor ved Fredheim skole i Gjøvik kommune. Hennes forrige stilling var en rektorstilling i Ålesund kommune. Tidligere har hun jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver på videregående team i PP-tjenesten, som kontaktlærer og familieterapeut.

Hun er utdannet Cand.Ed (embedsstudiet i spesialpedagogikk) og har i tillegg en treårig tverrfaglig spesialistutdanning fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Hun har også gjennomført en mastermodul innen ledelse og utvikling i skolen.