Målgruppen er små og mellomstore bedrifter i Hamarregionen. Hensikten er å bidra til at flere små og mellomstore bedrifter takler krisen, men tiltaket vil ikke løse krisen. Tiltaket vil fungere som et supplement til andre iverksatte iverksatt.

Kommunene har inngått et samarbeid med ulike rådgivningsmiljøer som vil bidra inn med rådgivning innen områdene juridisk, økonomi og likviditet. Klikk på lenken og søk om å få rådgivning via ordningen. I tillegg til rådgivning vil det tilbys webinarer på aktuelle temaer.

Tiltaket iverksettes umiddelbart og har en varighet frem til 1. juli i første omgang med en ramme på 500.000,- finansiert gjennom Regionrådet i Hamarregionen. Tiltaket koordineres gjennom arbeidsgruppe i Hamarregionen utvikling og reiseliv sammen med næringssjefene.


Nytt nettmøte 21. april for næringslivet i Løten

Løten kommune inviterer også til et dialogmøte med næringslivet i Løten som en oppfølging av møtet vi hadde før påske. Møtet er tirsdag 21. april kl. 18:00-19:00. Her vil vi orientere om rådgivningstilbudet som nå er lansert samt gi oppdateringer på statlige ordninger gjennom krisepakker og tiltak. På dialogmøtet vil dere ha mulighet til å stille spørsmål eller til bare å være en passiv deltaker og lytte. Vi skal forsøke å svare så godt vi kan. Møtet er i Teams, og du trenger ikke å ha teams installert for å bli med.


Følg med på Hamarregionen.net

Vi anbefaler ellers at dere tar en kikk på relevante webinarer på hamarregionen.net hvor det også er praktisk informasjons til næringslivet i den situasjonen vi er i. Har du spørsmål eller temaer du ønsker at løftes frem i møtet send de på mail til berte@hamarregionen.no

Se Hamar Dagblads sak om ordningen her


Se også: