Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder om smittevern i barnehager. Veilederen gir gode og tydelige råd om hvordan barnehagene kan ivareta smittevernet, og vi er i full gang med å tilpasse oss disse rådene. Samtidig skal de ansatte fortsatt møte barnas behov for nærhet, trygghet og omsorg.


Legger til rette for trygge og gode tilbud

Løten kommune legger opp til fleksible ordninger i oppstarten, slik at vi kan tilpasse smitteverntiltakene og legge til rette for trygge og gode tilbud. Den enkelte barnehage har ulike fysiske forhold, ulik størrelse og dermed ulikt antall barn. Oppstarten planlegges derfor grundig av barnehageleder og de ansatte med utgangspunkt i veilederen og gjeldende regelverk for barnehager. Dere skal kunne føle dere trygge på at det er forsvarlig å sende barna i barnehagen.


Hold deg hjemme om du ikke er frisk

Det viktigste tiltaket for å hindre smittespredning i barnehagene, er at barn og voksne som ikke er friske skal holde seg hjemme. Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. God hygiene og redusert kontakt mellom barna er også viktige tiltak i veilederen. Barnehagene har plan for håndvaskrutiner, og barna skal læres opp i disse rutinene. Det anbefales også at barna leker i faste, mindre grupper, og at det planlegges for aktiviteter utendørs uten at gruppene blandes.   

I barnehagen skal barna oppleve omsorg, lek og læring sammen med andre barn. Vi gleder oss til å ta imot barna deres og gi barna fine barnehagedager.

Se film om å starte opp i barnehagen igjen:

Nå åpner barnehagene igjen from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.