Det er viktig at alle følger de grunnleggende rådene for smittevern, og har god håndhygiene og tenker på at man bør holde en avstand på minst 2 meter. Avstanden gjelder både innad i grupper og til andre personer. Bakgrunnen for anbefalingene er at risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo mindre avstanden mellom personer er.

Aktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.Utenlandsreiser og test-/karanteneplikt (gjelder fra 11. august 2020)

Vedr. utenlandsreise;

Jmf. FHIs retningslinjer og Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) skal helsepersonell (og alle andre) som har reist i «røde» regioner og land i 10 dagers karantene.

Har du vært i «grønn» region/land både INNEN- OG UTENFOR Norden (dvs. inkl. Sverige) bør du i henhold til FHIs retningslinjer testes én gang for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Kontakt derfor arbeids- /oppdragsgiver og informer om at du har vært utenfor Norge og avklar behov for testing før du er sammen med den du er fritidskontakt/ avlaster for. Du må sørge for nok tid til å bli testet og få svar før du utfører oppdrag og har selv ansvar for å ev endre på avtaler. 

Vi ber deg som utfører oppdrag innen helsesektoren til å tenke deg godt om før du reiser.

Husk at «grønn» region fortsatt betyr mer smitte enn i Norge!

Inntil videre må du også i karantene hvis du kommer til Norge fra et grått (skravert) område.

Hold deg oppdatert på reiseråd på FHIs side.

------------

Hvilke tiltak anbefales når dere møtes:

  • Holde avstand.
  • Begrense bruk av offentlig transport der det er mulig.
  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Ha god håndhygiene, vask hender grundig og ofte.

 

Du skal ikke møte personen du er fritidskontakt for hvis du har:

  • Luftveissymptomer – selv med milde luftveissymptomer eller generell sykdomsfølelse, og du skal ha vært symptomfri i ett døgn før du har fysisk møte med personen.
  • Bekreftet covid-19.
  • Vært i nærkontakt med, eller har en i husstanden med bekreftet covid-19.

 

Kan vi gå turer eller gjøre aktiviteter ute sammen?      

  • Ja, så lenge dette er mulig å gjennomføre med de rådene som er gitt.


Bruker kan være med i bil

(Gjeldende fra 17. juni)

Det er nå åpnet for at de kan ta med bruker i bil på tur, med disse retningslinjene:

Passasjer må sitte bak på motsatt side. Begge må være symptomfrie og gjennomføre håndhygiene før og etter biltur. Berøringspunkter i bilen tørkes av med klut og vann etter besøk.


Er det andre måter å gjennomføre tilbudet på?

  • Ja, støttekontakter oppfordres til å holde kontakt med personen de er støttekontakt for f.eks på tlf, snap, meldinger, skype etc. dersom dette er mulig og ønskelig for den som mottar tjenesten.

 

Hva om noen i støttekontaktens husstand er syke?

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, kan du selv være på jobb som støttekontakt.

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som er i karantene kan være på jobb som støttekontakt.

 

Hva om noen i husstanden til personen som mottar støttekontakt er syk?

Hvis en i husstanden til den som mottar støttekontakt har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, kan personen selv være ute sammen med støttekontakt.

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som er i karantene skal være ute sammen med andre.

 

Hva om støttekontakten eller personen som mottar støttekontakt er i risikogruppen?

De som er i risikogruppen bør kontakte sin fastlege for å få råd om de kan jobbe som støttekontakt i denne perioden.

 

Ta kontakt ved behov for individuelle vurderinger:

Kontaktpersoner i kommunen:

For barn og unge under 18 år:
Helse og familietjenesten v/konsulent for barn med bistandsbehov:

For voksne over 18 år:
Virksomhetsområdet bolig, rehabilitering og aktivitet (BRA) v/konsulent for voksne med bistandsbehov:


Se også: