Vi har god dialog med kommuneoverlegen i arbeidet med å forberede gjenåpningen.

De siste ukene har vært en annerledes og usikker tid for de fleste, ikke minst for barna.  Vi er glade for at regjeringen anser det som forsvarlig å gjenåpne både barnehager og skoler.  


Begrense og forsinke utbrudd 

I Løten tar vi smittevern på største alvor, og vi jobber nå med å sikre rutiner for gjenåpning i tråd med veilederen fra myndighetene. Regjeringens målsetting er fremdeles at vi skal begrense og forsinke utbrudd av Covid-19, og veilederen for skole og SFO ivaretar både smittevern og barns behov for kontakt og omsorg. Det er tre grunnpilarer som er viktige i tiden framover:  

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Dette gjelder både barn, ansatte og foreldre.
  2. God hygiene.  
  3. Redusert kontakt mellom personer.  

 
Regjeringen har opprettet en egen side hvor de svarer på spørsmål omkring gjenåpning av barnehager og skoler. Her kan man som forelder finne gode svar på spørsmålene man har.

Informasjonsfilm 

Vi anbefaler også myndighetenes informasjonsfilm som retter seg mot barn om det å begynne på skole og SFO igjen og hva som er viktig å huske på da:

Nå åpner skolen igjen! from Utdanningsdirektoratet on Vimeo

Noen barn har en helsetilstand som gjør at foreldrene skal konferere med lege før man tar en beslutning om barnet skal møte opp på skolen eller ikke. Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet har offentliggjort en vurdering av hvilke diagnosegrupper som kan møte på skolen som vanlig, og hvilke diagnosegrupper som trenger tilrettelegging. Denne vurderingen finner dere her. Dere kan også lese om dette i veilederen som vi har henvist til øverst på siden. Dersom et barn ikke skal møte på skolen på grunn av egen eller noen andre i husstanden sin helsetilstand, er det viktig at skolen får dokumentasjon fra helsevesenet om dette 


Gode rutiner og smitteverntiltak

For å begrense smitte blir det satt i gang ulike tiltak i skole og SFO, og vi er avhengige av at alle gjør en innsats og følger disse. I tiden framover vil vi være spesielt opptatt av å:  

  • Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • Utvide renholdsrutiner med blant annet hyppigere vask av toalett, kontaktpunkter, overflater, utstyr og leker
  • Ha mye aktiviteter utendørs
  • Ha faste mindre grupper av barn jf. veileder 

 
Ytterligere informasjon om tiltak ved skolen og SFO vil bli gitt av rektor mot slutten av uka. 

Gjenopptakelse av foreldrebetaling for SFO-plass

Regjeringen vedtok 8. april å gjenoppta ordinær foreldrebetaling for barnehage- og SFO-plass, jf §6 i Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om grunnskoleopplæringen som følge av utbrudd av Covid-19.  
 
I tråd med forskriften om foreldrebetaling vil vi i Løten gjenoppta ordinær foreldrebetaling for SFO-plass f.o.m mandag 27.april. Dette gjelder både for de som har ordinær SFO-plass og for de som etter avtale med skolen mottar tilbud om tilsyn i SFO, men som ikke opprinnelig har SFO-plass.  

Velkommen tilbake!

Vi gleder oss til å åpne skole og SFO for 1.-4.trinn igjen, selv om hverdagen ikke blir helt som før. Vi forstår at noen kan være engstelige og bekymret, men det er viktig å understreke at beslutningen om å gjenåpne skoler og barnehager kom fra et samstemt ekspertutvalg. Gjenåpning av Løtenskolen gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til smittevernfaglige rammer.