Skyssen settes opp i henhold til klassetrinnet sitt start- og sluttidspunkt. I utgangspunktet vil det ikke være mulig å tilpasse skyss til eventuelt nye start- og sluttider, da dette vil kreve flere busser og flere sjåfører.

Dette betyr at rutetilbudet er tilpasset elever i 1. – 4. klasse. Er det andre elever som av ulike årsaker skal til skolen er det anledning til å være med, dersom det er plass i henhold til krav om smittevern.

Rutetilbudet vil kunne bli endret dersom ny informasjon gjør dette nødvendig, som eksempel når 5.-7. trinn, ungdomskolen og resten av videregående elevene skal tilbake på skolen. Da er det viktig å få til et tilbud som dekker elevenes behov, samtidig som det er mest mulig kostnadseffektivt.

Elever som har skoleskyss med drosje hentes og bringes som tidligere.


Skysskort og billettering

Framdøra i bussene vil fortsatt være stengt og det er ingen mulighet for å lese av skysskort eller ta betaling. Sjåførene vil registrere antall passasjerer med telleknapp på billettmaskinen. Elevene oppfordres til å ha skysskortet sitt i sekken.


Smitteverntiltak

Det fremkommer fra sentrale myndigheter at bruk av kollektivtilbudet bør begrenses. Dette gjelder også skoleskyss. Dette kan bety at foreldre/foresatte til barn med skyssrett velger å kjøre/følge barna til skolen selv. Det vil i slike tilfeller ikke bli utbetalt skysstilskudd.

Informasjon fra «Koronaveileder for skolene» (Utdanningsdirektoratet):

Transport og skoleskyss

Buss:

 • Elevene sitter med minst ett setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang.
 • Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
 • Hyppig berørte flater i bussen (for eksempel håndtak eller lignende rengjøres daglig.
 • Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

Drosje:

Planlegging med drosje, tar utgangspunkt i det som er bestilt, de som allerede har skyss.

Det planlegges med følgende:

 • 2 elever i liten bil
 • 4 elever i mellomstor bil
 • 8 elever i stor bil

Barna må «lære» hvordan man skal sitte i bussen og drosjen. Denne opplæringa må skje i et samarbeid med transportør og skolen/kommunen. I tillegg kan det være nødvendig med ledsagere. Dette vil være et kommunalt ansvar.

I bussene skal seter som ikke skal benyttes merkes med bånd eller svarte plastsekker.

Transportørene er pålagt å rengjøre transportmidlene utover det daglige og det normale.

I den grad det blir «fulle» busser, dvs. flere enn 2 passasjerer pr. seterekke, må dette meldes til Innlandstrafikk som vil iverksette tiltak.


Samarbeid i skoleskyssen

Fylkeskommunen v/Innlandstrafikk og kommunene skal samarbeide om skoleskyssen, jfr. opplæringsloven § 13-4. Dette samarbeidet er særlig viktig i den krevende situasjonen vi er i.

«Veileder for transport av passasjerer på buss, båt, ferge, T-bane og trikk under Covid 19 utbruddet 2020», Kollektivtrafikkforeningen, skriver følgende om skolens rolle/ansvar i skoleskyssen:

 • Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område 
 • Skolen skal sørge for en forsvarlig av/påstigning av elevene
 • Skolen har ansvar for elevenes oppførsel under transport, jf, opplæringsloven § 13-4
 • Skolen har ansvar for å feste setebelte på de elevene som trenger hjelp til dette

 

Spørsmål om rutetider kan rettes til Kundesenteret på tlf. 02040. Rutetider er også oppdatert i reiseplanlegger på www.innlandstrafikk.no, og app på telefonen, Entur.


Se også:

Smitteveileder for skolene her